Predkladanie správ

Predkladanie správ

Vypracovávame správy o našich výsledkoch v oblasti udržateľnosti a o našich pokrokoch pri plnení stanovených kritérií a záväzkov.

 

Aktívne vykonávame integráciu najnovších štandardov v oblasti udržateľnosti do našich obchodných postupov a procesov v rámci všetkej našej prevádzkovej činnosti pri dodržaní platných medzinárodných štandardov a metodík.

Na stiahnutie