Komunita

KOMUNITA

Našou snahou na českom a slovenskom trhu nie je len uspieť, ale tiež sa stať hýbateľom pozitívnych zmien vedúcich k rozvoju a obohacovanie života miestnych komunít.

DOBROVOLNICKÉ INICIATÍVY

V Čechách a na Slovensku dlhodobo spolupracujeme s mnohými neziskovými organizáciami. Medzi tie českej patrí napr. Svetluška, zbierkový projekt Nadačného fondu Českého rozhlasu, ktorý pomáha nevidiacim. Pod hlavičkou Svetlušky sa konajú rôzne akcie a projekty, ako napr. Kaviarne potme s nevidiaci obsluhou, do ktorých dodávame nápoja. Naši zamestnanci sa tiež každoročne zapájajú do nočného charitatívneho behu, či už ako bežci alebo pomocníci pre dobrovoľnej činnosti.

 

Světluška [Firefly] Světluška [Firefly]

POMOC DEŤOM

Naším cieľom je prispieť k zlepšeniu života detí, najmä tých, ktoré sú nejako znevýhodnené. So slovenskými organizácií Úsmev ako dar prispievame na zabezpečenie plnohodnotného detstvo v rodinnom kruhu pre deti, ktorým to nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia. Podobne sa angažujeme aj v Čechách. V spolupráci s Nadáciou Terezy Maxovej deťom a jej projektom TERIBEAR pomáhame deťom, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, umožniť vyrastať v rodine namiesto ústavnej výchovy. Nadáciám pomáhame finančne aj prostredníctvom masovej účasti našich zamestnancov na charitatívnych akciách.

 

Teribear Teribear