Naši dodavatelia

Naši dodávatelia

Pri výrobe našich produktov spolupracujeme s niekoľkými tisíckami dodávateľov, z ktorých väčšina pochádza z Českej republiky alebo zo Slovenska.
 

Kupujeme od nich ako suroviny, ako aj obalový materiál. Hoci nevlastníme ani neovládame spoločnosti našich dodávateľov, máme zodpovednosť zabezpečiť, aby spôsob ich práce zodpovedal našim štandardom.

 

100 % našich hlavných dodávateľov podpísalo Zásady spolupráce s dodávateľmi.

Ako etická organizácia preberáme zodpovednosť za to, aby sme zaistili, že naše obchodné operácie neprispievajú priamo alebo nepriamo k porušovaniu ľudských práv. Uisťujeme sa, že naši zamestnanci plne chápu záväzok spoločnosti voči ľudským právam a ich vlastným právam a povinnostiam. Snažíme sa rozvíjať vzťahy s dodávateľmi, ktorí zdieľajú podobné hodnoty a vedú podnikanie etickým spôsobom.

Ako súčasť neustáleho úsilia o rozvoj a posilnenie vzťahov s dodávateľmi sme prijali zásady vedenia dodávok pre našich priamych dodávateľov. Tieto zásady sú založené na presvedčení, že dobré obchodné vzťahy sú nevyhnutné pre náš dlhodobý obchodný úspech a musia sa odraziť v našich vzťahoch a činnostiach na trhu, na pracovisku, na životnom prostredí a na komunitách.