Hodnotenie dlhodobej udržateľnosti

Hodnotenie dlhodobej udržateľnosti

Skupina Coca‑Cola Hellenic podlieha hodnoteniu na základe rôznych kritérií zameraných na dlhodobú udržateľnosť, medzi ktoré patrí napr. Dow Jonesov index udržateľnosti (DJSI) alebo indexy CDP či FTSE4Good.

V skupine Coca‑Cola Hellenic sa snažíme byť priekopníkmi v dlhodobo udržateľných postupoch a ich dodržiavanie v nápojovom priemysle.

 

djsi-main djsi-main

Dow Jones index udržateľnosti (DJSI)

Uznávaný svetový rebríček udržateľnosti firiem 2019 Dow Jones Sustainability Index uvádza na prvom mieste medzi európskymi výrobcami nápojov skupinu Coca Cola HBC. Je to šiestykrát za posledných sedem rokov, čo naša skupina obsadila prvé miesto a po deviaty raz v rade, kedy sa umiestnila medzi prvými tromi výrobcami nápojov na svete a v Európe.

Do DJSI sme každý rok zapojení od roku 2008 - uznanie nášho zamerania na neustále zlepšovanie našich výsledkov v oblasti udržateľnosti. Program DJSI, ktorý bol uvedený na trh v roku 1999, sa považuje za globálny štandard udržateľnosti spoločnosti.

Viac informácií o Dow Jones indexu udržateľnosti


robecosam_sustawardleader_rgb_1200x675 robecosam_sustawardleader_rgb_1200x675

RobecoSAM

Coca‑Cola  Hellenic získala ocenenie Gold Class ako najlepšia spoločnosť v odvetví nápojového priemyslu v každoročnom hodnotení ekologického a udržateľného správania firiem, ktoré realizovala investičná spoločnosť RobecoSAM. Spoločnosť RobecoSAM sa špecializuje na investície do dlhodobo udržateľných riešení. Hodnotenie ekologického a udržateľného správania firiem sa zameriava na skúmanie finančne významných faktorov ovplyvňujúcich hlavné hnacie sily tvorby hodnôt pre kľúčovú obchodnú činnosť spoločnosti.

Viac informácií o RobecoSAM


ftse4good ftse4good

FTSE4Good

Coca‑Cola Hellenic je od roku 2001 sústavne zaraďovaná do indexu FTSE4Good. Táto séria indexov je určená na meranie výsledkov spoločností kótovaných na londýnskej burze, ktoré vykazujú výrazné pôsobenie v oblasti ekológie, sociálnych otázok a riadenia.

Viac informácií o FTSE4Good


vigeo vigeo

Vigeo

Spoločnosť Vigeo zaraďuje skupinu Coca‑Cola Hellenic do svojich hodnotenia už od roku 2004; v roku 2015 sme boli tiež súčasťou indexu Vigeo Europe Top 120. Skupina Vigeo spracováva analýzy pre správcov aktív, pričom hodnotí výsledky spoločností v oblasti udržateľného rozvoja a sociálnej zodpovednosti.

Viac informácií o Vigeo


cdp cdp

Indexy Carbon Disclosure Project (CDP)

Mimovládne organizácie Carbon Disclosure Project (Zverejňovanie emisií uhlíka, CDP) udelila skupine Coca‑Cola Hellenic v roku 2016 hodnotenie A v kategórii Globálne klíma (Global Climate). CDP je celosvetová nezisková organizácia, ktorá ponúka systém zverejňovania informácií o prírodnom kapitálu, prostredníctvom ktorého môžu spoločnosti pripravovať správy a spravovať či zdieľať zásadné informácie týkajúce sa životného prostredia.

Viac informácií o CDP


ethibel ethibel

Fórum ETHIBEL

Od roku 2007 sme súčasťou investičného registra Ethibel EXCELLENCE. Forum ETHIBEL je nezávislá agentúra poskytujúca poradenské služby bankám a maklérom v oblasti spoločensky zodpovedného investovania a vykonávajúci sledovanie spoločností po celom svete z hľadiska ich ekonomických, sociálnych a environmentálnych výsledkov. ETHIBEL vyhľadáva spoločnosti, ktoré sú spoločensky zodpovednými podniky určujúcimi trendy v danom odvetví alebo regióne.

Viac informácií o Fóre ETHIBEL


ecpi ecpi

ECPI

Coca‑Cola Hellenic je od roku 2010 sústavne zaraďovaná do indexov ECPI. EPCI je popredná ratingová a indexové spoločnosť, ktorá sa už od roku 1997 zameriava na výskum v oblasti ekológie, sociálnej zodpovednosti a podnikového riadenia (ESG).

Viac informácií o ECPI


msci msci

Prieskum MSCI ESG

Skupina Coca‑Cola Hellenic dosiahla najvyššieho hodnotenia AAA v oblasti hodnotenia nemateriálne hodnoty (IVA) a patrí medzi 18% najlepších spoločnosti vo svojom odvetví.

Spoločnosť MSCI Inc. ponúka nástroje slúžiace ako podpora pre investičné rozhodovanie pre investorov na celom svete. Medzi tieto nástroje patria indexy, dáta z oblasti ESG a rôzne prieskumy.

Viac informácií o MSCI