Ochrana oznamovateľov

Ochrana oznamovateľov

Informácie pre oznamovateľov podľa predpisov o ochrane oznamovateľov

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. (ďalej len "CCHBC Česko a Slovensko") v súlade s právnymi predpismi o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, najmä zákonom č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnila informáciu o podávaní oznámení podľa týchto predpisov.

 

Metódy oznamovania

Nahlásenie možno vykonať v súlade s Politikou oznamovania protispoločenskej činnosti  a Lokálnym špecifickým dodatkom k politike ochrany oznamovateľov prostredníctvom interného systému oznamovania protispoločenskej činnosti.

Nahlásenie sa môže urobiť aj za podmienok stanovených v právnych predpisoch o ochrane oznamovateľov

  • v súvislosti s činnosťami v Česku prostredníctvom systému externého systému oznámení Ministerstva spravodlivosti prostriedkami uverejnenými Ministerstvom spravodlivosti na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/;
  • v súvislosti s činnosťou na Slovensku prostredníctvom externého systému oznámení Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zverejneného Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na webové adrese https://www.oznamovatelia.sk/.

 

Určenie príslušnej osoby

CCHBC Česká republika a Slovensko vymenovala príslušnú osobu pracovníka pre etiku a compliance – Barboru Frkovou.

E-mailová adresa: [email protected]

Telefónne číslo: +420 601 559 616

Adresa: Českobrodská 1329, 198 21, Praha 9

Využiť je možné aj linku Speak Up! prostredníctvom  webovej stránky www.coca-colahellenic.ethicspoint.com alebo na  telefónnom čísle 800 144 182 v Českej republike alebo 0800 000 101 na Slovensku.

 

Vylúčenie z prijímania oznámení od osôb, ktoré pre CCHBC Česko a Slovensko nevykonávajú prácu alebo inú obdobnú činnosť

CCHBC Česko a Slovensko nevylučuje prijímanie oznámení od osoby, ktorá pre CCHBC Česko a Slovenská nevykonáva prácu alebo inú obdobnú činnosť podľa § 2 odst. 3 lit. (a), (b), (h) alebo (i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů