Vzťah k spoločnosti the coca‑cola company

Sme partnerskou "bottlerskou" (plniarenskou) spoločnosťou The Coca Cola Company a členom systému Coca‑Cola, čo je najrozsiahlejší systém distribúcie nealkoholických nápojov na svete.

Systém Coca‑Cola tvorí spoločnosť The Coca‑Cola Company a jej 300 partnerských bottlerov - vrátane skupiny Coca‑Cola Hellenic. Tento systém vytvára hodnoty ako pre zákazníkov, ako aj pre spotrebiteľov, vďaka čomu je tento systém v obchodnom svete úplne unikátny.

Dlhodobo udržateľný rast celého systému závisí na spoločných hodnotách a cieľoch spoločnosti The Coca‑Cola Company a jej partnerských bottlerov, a tiež na vzájomnej spolupráci a podpore medzi všetkými zúčastnenými stranami.

Ako spolupracujeme so spoločnosťou The Coca-Cola Company

The Coca‑Cola Company je najväčší výrobca nápojov na svete pôsobiaci vo viac ako 200 krajinách. Medzi jeho značkami nájdeme štyri z piatich najpredávanejších nealkoholických sýtených nápojov na svete: Coca‑Cola, Coca‑Cola Light (diet Coke), Sprite a Fanta.

Spájame vedomosti, zdroje a skúsenosti spoločnosti The Coca‑Cola Company s našimi vlastnými znalosťami v oblasti výroby, distribúcie a predaja. Spoločne vytvárame hodnoty už viac ako 60 rokov.


Coca‑Cola HBC Head Office, in Brüttisellen, Switzerland Coca‑Cola HBC Head Office, in Brüttisellen, Switzerland

 

Ako bottler zodpovedáme za uspokojovanie tohto dopytu prostredníctvom výroby, balenia, distribúcie a predaja hotových značkových nealkoholických nápojov zákazníkom, ktorí následne tieto produkty predávajú konečným spotrebiteľom. Zodpovedáme tiež za marketing zameraný na zákazníka a za realizáciu na predajných miestach.


Coca‑Cola Hellenic je jedným z najväčších bottlerov spoločnosti The Coca‑Cola Company na svete. Každoročne predáva viac ako 2 miliardy prepraviek jej produktov približne 590 miliónom ľudí v 28 krajinách na troch kontinentoch.