Zdravie a dobrá kondícia

ZDRAVIE A DOBRÁ KONDÍCIA

Naše produkty môžu byť súčasťou aktívneho a zdravého životného štýlu, do ktorého patrí vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita.

Ako spoločnosť sme vždy naslúchali potrebám našich spotrebiteľov a reagovali sme na ne, takže vieme, že obezita pre nich a ich rodiny predstavuje narastajúci problém.

Obezita je komplexný zdravotný problém, ktorý je ovplyvnený mnohými faktormi, a preto si uvedomujeme, akú úlohu v našom zdraví a celkovej pohode zohráva stravovanie, vrátane konzumácie našich produktov. Náš postoj vychádza z toho, že dávame ľuďom možnosť výberu a poskytujeme im takéto informácie o našich produktoch, ktoré im umožnia správne sa rozhodovať sami za seba aj za svoje rodiny.

V tejto súvislosti vyhlásila spoločnosť The Coca‑Cola Company v roku 2013 niekoľko záväzkov, ktoré sa náš  systém snaží splniť do roku 2020; medzi tieto záväzky patria napr.:

  • Ponuka nízkokalorických alebo nekalorických alternatív na každom trhu
  • Poskytovanie transparentných informácií o výživových hodnotách
  • Pomoc ľuďom, aby sa začali hýbať, prostredníctvom podpory rôznych športových a pohybových programov
  • Zodpovedný marketing, vrátane zákazu marketingu zameraného na deti mladšie ako 12 rokov

Súvisiace odkazy