Lenka Kamenská: Od obchodnej zástupkyne po manažérku kľúčových zákazníkov

Commercial STORIES Commercial STORIES

V rámci série naších Commercial Stories Vás tentokrát pozývame na Slovensko. Lenka Kamenská začala svoju kariéru ako obchodná zástupkyňa,  potom prešla na pozíciu hunterky a teraz je manažérkou pre kľúčových zákazníkov. Čo každá z týchto rolí obnáša a ako Lenka zvládla popri práci  ešte aj dokončiť školu? Prečítajte si v článku.

Prečo si sa rozhodla pridať k obchodnému tímu našej spoločnosti? Aká bola tvoja hlavná motivácia?

Od malička som značku Coca-Cola vnímala ako jednu z najsilnejších na svete. Na strednej a vysokej škole som študovala ekonómiu a svoju budúcnosť som videla v obchode. Každý úspešný člen dobrého obchodného tímu by si mal vyskúšať prácu na trhu. Práca obchodného zástupcu je jednou z najdôležitejších pozícií, pretože práve tu dokážeš pochopiť potreby zákazníkov a fungovanie trhu ako takého. Hneď ako som zahliadla pracovnú ponuku na túto pozíciu práve v našej spoločnosti, tak som neváhala a chopila som sa príležitosti. A som tu už štyri roky. 

Čo ťa po nástupe najviac prekvapilo?

Jednoznačne najviac ma v tejto spoločnosti prekvapili ľudia. Myslím to úprimne a v tom najlepšom zmysle slova. Od prvého okamihu som vedela, že sa môžem na kohokoľvek so svojich kolegov obrátiť a vždy mi ochotne pomôžu, a poradia. Práca s ľuďmi býva občas veľmi zložitá, a preto sú dobré pracovné prostredie a pohoda veľmi dôležité. Jednou z najväčších výhod práce pre Coca-Colu je jednoznačne kolektív ľudí, s ktorými pracuješ.

Počas prvých dvoch rokov si okrem práce zvládla ešte dokončiť štúdium. Ako šlo skĺbiť nabitú pracovnú agendu so študijnými povinnosťami?

Úprimne? Toto bola jedna z najväčších výziev v mojom živote. Možno sa to bude zdať otrepané, ale najdôležitejšie bolo plánovanie. Mojim šťastím bolo to, že sa mi práca so školou časovo neprekrývali. Napriek tomu bol takmer všetok môj voľný čas podmienený povinnostiam spojeným so štúdiom. Som ten typ človeka, ktorý keď niečo začne, tak to potrebuje za každú cenu dokončiť. Mojou najväčšou motiváciou preto bolo dokončiť štúdium za každú cenu, aj na úkor voľného času.

Nedávno si zmenila pozíciu obchodného zástupcu za huntera. Čo má u nás hunter na starosti? Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň?

Hlavou úlohou pozície hunter je vyhľadávanie vhodných príležitostí a získavanie najväčších hráčov na trhu. Zovšeobecniť bežný pracovný deň je veľmi zložité, pretože každý deň je iný. Primárne sa ale skladá z jednaní so zákazníkmi, mapovania trhu a spolupráce s obchodnými zástupcami. Získavanie veľkých hráčov býva väčšinou behom na dlhú trať, avšak ten výsledok stojí za to. Celý proces pozostáva z viacerých krokov. V prvom rade je dôležité vytipovať si vhodný čas na kontaktovanie zákazníka, toto sa týka najmä sezónnych zákazníkov. Počas prvého stretnutia je potrebné získať čo najviac informácií o fungovaní zákazníka, o jeho potrebách a požiadavkách. Následne hunter pripraví ponuku ušitú na mieru presne pre konkrétnu prevádzku. V prípade, že sú nasledovné jednania úspešné, hunter uzatvorí zmluvu o spolupráci a odovzdáva zákazníka príslušnému obchodnému zástupcovi.

Po pozícii obchodného zástupcu a huntera si sa stala súčasťou tímu kľúčových manažérov, ako vnímaš túto novú výzvu? Čo máš teraz na starosti?

V priebehu posledného roka je to už druhá veľká výzva a som veľmi rada, že som túto príležitosť dostala. Jednou z mojich hlavných úloh je rozvoj vzťahov so zverenými zákazníkmi a celkovo agenda, ktorá pokrýva naše bežné fungovanie spolupráce. Ďalej je to príprava materiálov a podkladov pre jednania so zákazníkmi, agenda promo aktivít, ich následná kontrola a vyhodnotenie.

Aktuálne otvorené pozície nájdete tu: 
https://cchellenic.csod.com/ux/ats/careersite/19/home?c=cchellenic