Miestne pôsobenie

Share

Našu prevádzkovú činnosť riadime a uskutočňujeme v najlepšom záujme našich zákazníkov, dodávateľov, spotrebiteľov a zamestnancov a snažíme sa dosahovať vynikajúce prevádzkové výsledky v celom našom hodnotovom reťazci.


V roku 2018 bolo u nás vyrobených 317 miliónov litrov našich nápojov. Celkovo máme päť výrobných liniek - jedna plní sklenené fľaše, druhá plechovky, tretia je určená na výrobu špeciálných produktov rastlinného pôvodu AdeZ alebo Cappy v PET fľašiach, jedna vyrábá do tzv. bag-in-boxů a posledná vyrába a plní do PET fliaš iné nealkoholické sýtené nápoje.


vol_0586 vol_0586

Prehľad čísiel


Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko v číslach.

Podpora komunít

Cieľom našej práce je aj prispievať k zlepšovaniu kvality života komunít, v ktorých pôsobíme. Sme preto pripravení im pomôcť, keď potrebujú našu podporu. Dôvera verejnosti je pre nás a naše podnikanie veľmi dôležitá.

ob_2222_h_wide ob_2222_h_wide

Výrobný závod Praha

Prevádzka v pražskom závode funguje od roku 1993 a zásobuje celý český a slovenský trh, ale aj niektoré ďalšie štáty v Európe. Produkty po väčšinu roka mieria do viac ako desiatich krajín.

Dodávateľský reťazec

Hlavným cieľom nášho dodávateľského reťazca je vyrobiť a doručiť tovar v špičkovej kvalite, v žiadanom čase, s optimálnymi nákladmi a v neposlednom rade s ohľadom na minimalizáciu dopadov na životné prostredie.

Spolu s Coca-Cola To dáš!

Pomáhame mladým ľuďom uspieť a rast ... Projekt To dáš! si kladie za cieľ zabezpečiť a poskytnúť tréning mladým ľuďom, ktorých čaká ich spravidla prvá skúsenosť s pracovným trhom a ďalej potom sprostredkovať prácu či pracovnú skúsenosť znevýhodneným mladým ľuďom. Vytvára podmienky, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre úspešné hľadanie pracovného miesta a udržanie si zamestnania.