Místní působení

Share

Naši provozní činnost řídíme a uskutečňujeme v nejlepším zájmu našich odběratelů, dodavatelů a zaměstnanců a snažíme se dosahovat vynikajících provozních výsledků v celém našem hodnotovém řetězci.V roce 2019 u nás bylo vyrobeno 317 milionů litrů našich nápojů. Máme celkem pět výrobních linek – jedna plní skleněné lahve, druhá plechovky, třetí je určená pro výrobu speciálních produktů rostlinného původu značky AdeZ nebo Cappy v PET lahvích, další vyrábí do tzv. bag-in-boxů a poslední vyrábí v PET lahvích ostatní nealkoholické nápoje.


vol_0586 vol_0586

Přehled v číslech

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko v číslech. 

ob_2222_h_wide ob_2222_h_wide

Výrobní závod

Provoz v pražském závodě funguje od roku 1993 a zásobuje celý český a slovenský trh, ale také některé další státy v Evropě. Produkty po většinu roku míří do více než deseti zemí.

Podpora komunit

Cílem naší práce je i přispívat ke zlepšování kvality života komunit, ve kterých působíme. Jsme proto připraveni jim pomoci, když potřebují naši podporu. Důvěra veřejnosti je pro nás a naše podnikání velmi důležitá.

Dodavatelský řetězec

Hlavním cílem našeho dodavatelského řetězce je vyrobit a doručit zboží ve špičkové kvalitě, čase, s optimálními náklady a v neposlední řadě s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Spolu s Coca-Cola To dáš!

Pomáháme mladým lidem uspět a růst... Projekt To dáš! si klade za cíl zajistit a poskytnout trénink mladým lidem, které čeká jejich zpravidla první zkušenost s pracovním trhem a dále pak zprostředkovat práci či pracovní zkušenost znevýhodněným mladým lidem. Vytváří podmínky, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné hledání pracovního místa a udržení si zaměstnání.