Výrobní závod Praha


Provoz v pražském závodě funguje od roku 1993 a zásobuje celý český a slovenský trh, ale také některé další státy v Evropě. Produkty po většinu roku míří do více než deseti zemí.

 
~ 160

více něž 160 kolegů pracuje ve výrobním závodu Praha - Kyje

V roce 2019 u nás bylo vyrobeno 317 milionů litrů našich nápojů. Máme celkem pět výrobních linek – jedna plní skleněné lahve, druhá plechovky, třetí je určená pro výrobu speciálních produktů rostlinného původu značky AdeZ nebo Cappy v PET lahvích, další vyrábí do tzv. bag-in-boxů a poslední vyrábí v PET lahvích ostatní nealkoholické nápoje.

Vyrábíme také dvě velikosti balení pro zařízení "postmix" pro prodejny rychlého občerstvení a kina. V pražském závodě se rovněž nachází výroba takzvaných preforem, které se používají pro výrobu PET lahví.