Zdraví a dobrá kondice

ZDRAVÍ A DOBRÁ KONDICE

Naše produkty mohou být součástí aktivního a zdravého životního stylu, do něhož patří vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita.

Jako společnost jsme vždy naslouchali potřebám našich spotřebitelů a reagovali na ně, takže víme, že obezita pro ně a jejich rodiny představuje stále palčivější problém.

Obezita je komplexní zdravotní problém, který je ovlivněn mnoha faktory, nicméně si uvědomujeme, jakou roli v našem zdraví a celkové pohodě sehrává stravování, včetně konzumace našich produktů. Náš postoj vychází z toho, že dáváme lidem možnost výběru a poskytujeme jim takové informace o našich produktech, které jim umožní správně se rozhodovat sami za sebe i za své rodiny.

V této souvislosti vyhlásila společnost The Coca‑Cola Company v roce 2013 několik závazků, které se náš obchodní systém snaží splnit do roku 2020. Patří mezi ně následující:

  • Nabídka nízkokalorických nebo nekalorických alternativ na každém trhu
  • Poskytování transparentních informací o výživových hodnotách
  • Pomoc lidem, aby se začali hýbat, prostřednictvím podpory různých sportovních a pohybových programů
  • Odpovědný marketing, včetně zákazu marketingu zaměřeného na děti mladší 12 let

V rámci naší odpovědnosti za zdraví a wellness našich zaměstnanců zajišťujeme lékařské prohlídky, členství na sportovištích a účast v programech společnosti, komunitních sportů a programech zdravého životního stylu.