STRATEGICKÉ PILÍŘE 

Bez ustání pracujeme na tom, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost včlenila do všech aspektů našeho konání.


Nové cíle dlouhodobé udržitelnosti do roku 2025


Životní prostředí


Koncept dlouhodobé udržitelnosti a jeho naplňování


Zdraví a dobrá kondice


Předkládání zpráv


Podpora komunit


Spolu s Coca‑Cola To dáš! Spolu s Coca‑Cola To dáš!

Spolu s Coca‑Cola To dáš!

Pomáháme mladým lidem uspět a růst... Projekt To dáš! si klade za cíl zajistit a poskytnout trénink mladým lidem, které čeká jejich zpravidla první zkušenost s pracovním trhem a dále pak zprostředkovat práci či pracovní zkušenost znevýhodněným mladým lidem. Vytváří podmínky, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné hledání pracovního místa a udržení si zaměstnání.


Významná témata

Koncept dlouhodobé udržitelnosti a jeho naplňování.

ČLENSTVÍ

V Coca-Cola HBC věříme, že vytvoření udržitelné budoucnosti je globální záležitostí. Jen ve spolupráci s ostatními můžeme dosáhnout změny a na výzvy efektivně reagovat.

 

 

HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI 

Společnost Coca-Cola HBC je hodnocena podle několika zásadních měřítek, včetně Dow Jonesova indexu udržitelnosti (DJSI), CDP a FTSE4Good

PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV

Z pohledu všech měřítek a závazků podáváme zprávy o našich výsledcích a vývoji na poli udržitelnosti. 

PŘÍSTUP K UDRŽITELNOSTI 

Bez ustání pracujeme na tom, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost včlenila do všech aspektů našeho konání.