Náš přístup k udržitelnosti

NÁŠ PŘÍSTUP K UDRŽITELNOSTI

S rozvojem našeho podnikání se dlouhodobě snažíme udržitelným způsobem zachovat ekosystémy pro budoucí generace.

 

test test

V roce 2018 si skupina Coca-Cola Hellenic Bottling Company stanovila cíle udržitelnosti na následující období, a to do roku 2025.

Cíle rozdělujeme do následujících pilířů:

Snižování emisí
snižujeme spotřebu energie v našich závodech, využíváme obnovitelnou energii, přepravujeme zboží ekologickými dodávkami

Snižování spotřeby vody
snižujeme spotřebu vody ve výrobním procesu, staráme se a chráníme vodní zdroje

Svět bez odpadu
dodáváme na trh 100% recyklovatelné lahve, zvyšujeme v nich podíl recyklované složky a odlehčujeme jejich váhu

Zajišťování zdrojů
spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří sdílí naše hodnoty, postoj k ochraně životního prostředí, dodržování lidských práv a odpovědný přístup

Výživa a zdraví
inovujeme portfolio, aby odpovídalo nejnovějším trendům a potřebám spotřebitelů; zvyšujeme podíl nekalorických produktů a na každé lahvi transparentně uvádíme výživové hodnoty

Naši lidé a komunity
dbáme o diverzitní a inkluzivní přístup v rozvoji naší společnosti, spolupracujeme s univerzitami, vzděláváme mladé a znevýhodněné a podpodporujeme komunity

test test