To dáš!

Spolu s Coca‑Cola To dáš!

Pomáháme mladým lidem uspět a růst... Projekt To dáš! si klade za cíl zajistit a poskytnout trénink mladým lidem, které čeká jejich zpravidla první zkušenost s pracovním trhem a dále pak zprostředkovat práci či pracovní zkušenost znevýhodněným mladým lidem. Vytváří podmínky, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné hledání pracovního místa a udržení si zaměstnání.


Banner Banner

Online kurzy od těch nejlepších zadarmo

Chceš na sobě trochu zamakat a přidat do svého životopisu další certifikát? Dali jsme pro tebe dohromady online kurzy od těch největších kapacit v oboru. Díky programu To dáš! je máš úplně zadarmo. Tak vyměň hoďku na Netflixu za hoďku na naší vzdělávací platformě a udělej něco pro svou budoucnost.


csr_photo1 csr_photo1

Terezie Sverdlinová, Nadace Terezy Maxové dětem 

„Jsme hrdým partnerem projektu To dáš! od jeho počátků a velmi si vážím příležitosti společně pomáhat jedné z nejzranitelnějších skupin obyvatel, mladým lidem z dětských domovů. Máme za sebou již desítky příběhů s dobrým koncem a další jsou před námi.“ 

Tahák pro tvůj osobní rozvoj

Chceš na sobě začít pracovat? Začni naším tahákem do kapsy. Pokračovat pak můžeš některým z otevřených kurzů výše.


„V dětském domově jsem od patnácti let. Projekt sociálně personální agentury mi pomohl už před dvěma lety, kdy jsem našel svou první brigádu. Pracoval jsem tehdy v oddělení marketingu společnosti Coca-Cola HBC a měl jsem jedinečnou příležitost využít své znalosti práce na počítači v praxi. Projekt mi také nabídl, že se můžu kdykoliv ozvat, když budu opět hledat brigádu při studiu nebo stálou práci. Využil jsem této nabídky letos v létě a díky projektu To dáš! získal skvělou práci. Pracoval jsem jako vedoucí na dětských táborech. Byla to výzva, ale obstál jsem. Překonal jsem své počáteční obavy, získal spoustu nových zkušeností a prožil úžasné léto.”

Martin, 19 let
1000000

Účastníků projde programem ve všech zemích Coca-Cola HBC do roku 2030.

4218

Mladých lidí získalo v ČR a SR díky programu práci, nebo tréninky zdarma v roce 2021.

20

Zaměstnanců z Česka a Slovenska na projektu v roce 2021 dobrovolně pracovalo.

9a665f44-5a94-4d37-8502-e2fcda4226b0 9a665f44-5a94-4d37-8502-e2fcda4226b0

PRÁVNÍ MINIMUM

Právní minimum připravila advokátní kancelář Bříza & Trubač nejdříve pro Česko. Následně bylo lokalizováno právním oddělením Coca-Cola HBC i pro Slovenskou republiku.

Advokátní kancelář Bříza & Trubač za svou účast v projektu To dáš! převzala prestižní ocenění Pro bono & CSR 2018, udělované mediálním domem Economia a odborným měsíčníkem Právní rádce.


Klíčoví partneři projektu

Nadace Terezy Maxové dětem Nadace Terezy Maxové dětem

Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem si klademe za cíl zprostředkovat práci či pracovní zkušenost znevýhodněným mladým lidem a vytváříme podmínky, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné hledání pracovního místa a udržení si zaměstnání.

Tento pilíř projektu funguje na principu sociální personální agentury, kdy odborníci pečlivě vybírají, na základě profesní diagnostiky, vhodné kandidáty na vybrané pracovní pozice, propojují je s danými zaměstnavateli a doprovází je v celém procesu adaptace do nového firemního prostředí. Rovněž usnadňují počáteční komunikaci se zaměstnavatelem.

Nadace funguje již od roku 1997 a její hlavní cíl je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. V roce 2018 rozdělila prostředky ve výši  20,6 mil. CZK

Mezinárodní feredace koučů Mezinárodní feredace koučů

Díky spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem byla navázána spolupráce s českou pobočkou Mezinárodní federace koučů. Společně oslovujeme formou přednášek studenty středních škol po celém území České republiky. Přednáškami se snažíme studentům přiblížit témata osobního poznání, tak abychom v nich vzbudili zájem o jejich další rozvoj a sebevzdělávání.

Tyto semináře pomáhají studentům v jejich rozhodování o dalších krocích ať už směrem k terciárnímu vzdělávání nebo pracovnímu uplatnění. Profesionální koučové pomocí svých dovedností dokáží navést studenty a podnítit v nich jejich silné stránky.

Mezinárodní federace koučů je organizace sdružující profesionální kouče, kteří se  profesionálně hlásí ke koučinku tak, jak ho federace definuje.

Growjob Growjob

Vzdělávací institut GrowJOB pomáhá již řadu let zlepšovat vnitřní motivaci, efektivitu práce a spokojenost jednotlivců a lidí ve firmách. Profesionálové z tohoto institutu převádí do praxe aktuální vědecké poznatky převážně z oblasti neurověd a behaviorální ekonomie. Svou prací institut spoluvytváří hodnotové společnosti, skrze které přispívá k budování hodnotového Česka a Slovenska.

V rámci projektu To dáš! mají studenti z Českých a Slovenských škol přístup k oblíbeným lekcím vyhledávaných lektorů institutu GrowJOB zcela zdarma. Spolupráce s GrowJOB je flexibilní díky virtuální podobě živých seminářů a nabídce nahrávek na chystané online platformě. Na této platformě budou moci mladí lidé získat certifikáty za absolvování kurzů již od léta 2022.

METODIKA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

Spoločnosť Accenture zastáva rolu odborného partnera projektu pre metodiku a zároveň poradcu pre jeho riadenie.

Spoločnosť Accenture sa tiež podieľala na vytvorení metodiky pre zamestnávateľov, ktorá má pomôcť zamestnávateľom pochopiť špecifiká cieľovej skupiny projektu a zjednodušiť ich vzájomnú komunikáciu v priebehu prvých týždňov a mesiacov zamestnania.

METODIKA PRO ZAMĚSTNAVATELE

Společnost Accenture stála od počátku projektu To dáš! v České republice v roli odborného partnera projektu pro metodiku a zároveň i poradcem pro řízení projektu.

Accenture se také podílel na vytvoření metodiky pro zaměstnavatele, která si klade za cíl pomoci zaměstnavatelům pochopit specifika cílové skupiny projektu, a usnadnit jim tak vzájemnou komunikaci během prvních týdnů a měsíců zaměstnání.


02 02

Napsali o nás

"Projekt To dáš! pomáhá bourat bariéry a pomáhá znevýhodněným mladým lidem na startu profesní dráhy"
koucink koucink

Poslední tisková zpráva

"Znevýhodnění mladí lidé na startu profesní dráhy bojují s řadou překážek"

Projekt To dáš! vznikl v rámci mezinárodní iniciativy Youth Empowered, kterou do České a Slovenské republiky přináší společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko jako celoskupinový projekt společnosti Coca-Cola Hellenic Bottling company. Projekt podporuje sebevědomí a sebehodnotu mladých znevýhodněných lidí formou poskytování tréninků, anebo organizováním motivačních workshopů, které zvyšují potřebné znalosti v oblasti dalšího sebe(vzdělávání), hledání si pracovních příležitostí a startu do samostatného života.
LOGO_discoverdevelopsucced LOGO_discoverdevelopsucced
teaser 22 teaser 22

Propojujeme akademickou sféru a reálný business

V rámci studentské výzvy Coca-Cola HBC Management Challenge sdílíme náš příběh na českých a slovenských univerzitách. Chceš vědět jestli tvoje znalosti stačí na manažera světové značky? Zapoj se do naší výzvy!


Budeme rádi za vaše komentáře, zpětnou vazbu i dotazy  

Ladislav Jelen, manažer společenské odpovědnosti a komunit 
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 
[email protected]