Naši dodavatelé

Naši dodavatelé

Při výrobě našich produktů spolupracujeme s několika tisíci dodavateli, z nichž většina pochází z České republiky a ze Slovenska.
 

Kupujeme od nich jak suroviny, tak obalový materiál. Přestože nevlastníme ani neovládáme společnosti našich dodavatelů, máme zodpovědnost zajistit, aby způsob jejich práce odpovídal našim standardům.


100 % našich hlavních dodavatelů podepsalo Zásady spolupráce s dodavateli.
 

Jako etická obchodní organizace přebíráme zodpovědnost za to, abychom zajistili, že naše obchodní operace nepřispívají přímo nebo nepřímo k porušování lidských práv. Ujišťujeme se, že naši zaměstnanci plně chápou závazek společnosti vůči lidským právům a jejich vlastním právům a povinnostem. Snažíme se rozvíjet vztahy s dodavateli, kteří sdílejí podobné hodnoty a vedou podnikání etickým způsobem.

Jako součást neustálého úsilí o rozvoj a posílení vztahů s dodavateli jsme přijali zásady vedení dodávek pro naše přímé dodavatele. Tyto zásady jsou založeny na přesvědčení, že dobré obchodní vztahy jsou nezbytné pro náš dlouhodobý obchodní úspěch a musí se odrazit v našich vztazích a činnostech na trhu, na pracovišti, na životním prostředí a na společenství.


Chcete se stát našim dodavatelem?

Kontaktujte nás