Naše mise, hodnoty a strategie

NAŠE STRATEGIE

NAŠE VIZE JE BÝT HLAVNÍM 24/7 PARTNEREM ZÁKAZNÍKŮ V OBLASTI NÁPOJŮ. DÍKY NABÍDCE NÁPOJŮ PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST BĚHEM CELÉHO DNE POMÁHÁME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM RŮST.

Abychom toho dosáhli, v roce 2019 jsme zavedli novou strategii – GROWTH STORY 2025. Je postavena na pěti klíčových pilířích růstu, opírajících se o hodnoty růstového myšlení, a vedena ambiciózními cíli.

Jsme odhodláni pomáhat v růstu každému zákazníkovi a potěšit každého spotřebitele prostřednictvím silného a motivovaného týmu lidí a zároveň obohacovat naše komunity a pečovat o životní prostředí.

 

NAŠE PILÍŘE RŮSTU

247-portfolio 247-portfolio

VYUŽÍVÁME SVÉ JEDINEČNÉ 24/7 PORTFOLIO

Naše portfolio je jedním z nejsilnějších, nejširších a nejflexibilnějších v nápojovém průmyslu. Máme řadu produktů, které můžeme poskytnout při příležitostech a v prodejních kanálech s vysokou hodnotou. Tím zachycujeme významné příležitosti k růstu.

win-marketplace win-marketplace

VÍTĚZÍME NA TRHU

Naše zákaznicky zaměřené portfolio doplňujeme prozákaznickým přístupem i v prodeji. Používáme stále sofistikovanější informace o trhu a zákaznících k vytváření strategií jednotlivých kategorií, které následně tvoří hodnotu pro naše zákazníky, pro nás a naše akcionáře.

competitiveness competitiveness

NÁŠ RŮST POHÁNÍME KONKURENCESCHOPNOSTÍ A INVESTICEMI

Máme silné zkušenosti s řízením efektivity a úsporami. Zaměřujeme na hledání chytřejších a rychlejších způsobů provozu. Jejich zachycení nám umožní zrychlit investice v oblastech růstu, jako jsou chladící zařízení, výrobní a logistická infrastruktura, služby zákazníkům a dovednosti našich lidí.

cultivate cultivate

ROZVÍJÍME POTENCIÁL NAŠICH LIDÍ

V rámci celé skupiny máme tým více jak 28 tisíc profesionálů plných vášně, rozmatitosti a zapálení. Klíčem k jejich úspěchu je identifikace, podpora a rozvoj talentu. Naše struktura, velká geografická stopa a rozmanitost jednotlivých trhů poskytují našim lidem cenné a všestranné zkušenosti. Toto komplexní chápání našeho podnikání jim umožňuje hmatatelně přispět k našemu růstu.

licence licence

ZÍSKÁVÁME DŮVĚRU NAŠEHO OKOLÍ

Podpora komunit, péče o životní prostředí a zajištění udržitelného a etického jednání je pro nás klíčové. V roce 2018 jsme představili nový soubor ambiciózních cílů udržitelnosti a vydali jsme se na cestu „Svět bez odpadu“ se společností The Coca-Cola Company. Neustále také snižujeme emise v našich provozech a zaměřujeme se na efektivní využívání vody a péči o vodní zdroje, získávání surovin, výživu i pohodu dobré podmínky v naší společnosti i našich komunitách.

CÍLE NA OBDOBÍ 2021-25

2021-2025-targets 2021-2025-targets

Spolu se společností The Coca‑Cola Company a našimi partnery chceme růst. Talent našich lidí a snaha o skvělé výsledky jsou základem našeho úsilí o dosažení našich cílů.NAŠE HODNOTY RŮSTOVÉHO MYŠLENÍ

NÁŠ STRATEGICKÝ RÁMEC ÚSPĚCHU 2020 STOJÍ NA NAŠICH HLAVNÍCH HODNOTÁCH A ČTYŘECH PILÍŘÍCH: DŮVĚRA KOMUNIT, RELEVANCE PRO SPOTŘEBITELE, ZÁKAZNICKÁ PREFERENCE A ŘÍZENÍ NÁKLADŮ.