Předkládání zpráv

Předkládání zpráv

Vypracováváme zprávy o našich výsledcích v oblasti udržitelnosti a o našich pokrocích při plnění stanovených kritérií a závazků.

 

Aktivně provádíme integraci nejnovějších standardů z oblasti udržitelnosti do našich obchodních postupů a procesů v rámci veškeré naší provozní činnosti při dodržení platných mezinárodních standardů a metodik.

Zprávy