Zpráva o udržitelnosti 2021


Udržitelnost je pro nás v systému Coca-Cola ve všem, co děláme, strategickou prioritou. Jak na straně společnosti Coca-Cola HBC, tak na straně The Coca-Cola Company a dalších partnerů.


2021 2021

420 milionů litrů vyrobených a prodaných nápojů

15,7 % produkce určeno pro export do 15 zemí 

888 zaměstnanců 

60 tisíc zákazníků 

2 výrobní závody
csr_2021_graf_4_cz csr_2021_graf_4_cz

NAŠE PILÍŘE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

 
Každý pilíř směřuje k naplnění vybraných Cílů udržitelného rozvoje OSN. Cíle jsou označeny oficiálními piktogramy. Více o SDGs zde.
csr-cil-2 csr-cil-2

Snižujeme uhlíkovou stopu v celém výrobním řetězci, 
využíváme obnovitelnou energii, podporujeme 
projekty klimatické odpovědnosti

csr-cil-1 csr-cil-1

Snižujeme spotřebu vody ve výrobním procesu, staráme se a chráníme vodní zdroje ve všech lokalitách, kde působíme

csr-cil-4 csr-cil-4

Dodáváme na trh 100% recyklovatelné obaly, zvyšujeme v nich podíl recyklované složky a odlehčujeme jejich váhu, podporujeme aktivity správného nakládání s odpady

csr-cil-3 csr-cil-3

Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří sdílí naše hodnoty, postoj k ochraně životního prostředí, dodržování lidských práv a odpovědný přístup

csr-cil-5 csr-cil-5

Inovujeme portfolio, aby odpovídalo nejnovějším trendům a potřebám spotřebitelů; zvyšujeme podíl nekalorických produktů a na každé lahvi transparentně uvádíme výživové hodnoty

csr-cil-6 csr-cil-6

Dbáme o diverzitní a inkluzivní přístup v rozvoji naší společnosti, pečujeme o zdraví a pohodu našich zaměstnanců 

csr-cil-7 csr-cil-7

Vzděláváme mladé a znevýhodněné, podporujeme komunity kolem nás, dbáme na dobré sousedské vztahy v lokalitách, kde působíme
csr-ikona-6 csr-ikona-6

Do našeho rozvoje a inovací jsme v letech 2017–2021 investovali přes
2 miliardy korun

csr-ikona-11 csr-ikona-11

Společensky prospěšné aktivity jsme v roce 2021 podpořili více než 5 miliony korun (mimo hodnoty darovaných nápojů). 

csr-ikona-7 csr-ikona-7

Celkové emise CO2 jsme v hodnotovém řetězci meziročně snížili o 9 035 tun. Jeden strom za celý svůj život absorbuje zhruba jednu tunu těchto plynů.


csr-ikona-9 csr-ikona-9

Oproti roku 2018 jsme snížili uhlíkovou stopu přepočítanou na litr vyrobeného nápoje na polovinu. 

csr-ikona-3 csr-ikona-3

Vyměnili jsme další služební osobní vozy za modely na CNG pohon. Ty produkují o 25 % méně uhlíku než dieselová a benzínová auta.

csr-ikona-1 csr-ikona-1

Výměnou lednic za úspornější modely jsme ušetřili 3 475 tun CO2.

csr-ikona-2 csr-ikona-2

Spotřeba vody 1,69 litru na litr vyrobeného nápoje. 

csr-ikona-4-1 csr-ikona-4-1

V Praze 14 a na Broumovsku pečujeme o vodu v krajině. 

csr-ikona-4-1 csr-ikona-4-1

Okolí pražského výrobního závodu zavlažujeme a ochlazujeme díky unikátnímu mokřadu.

csr-ikona-5 csr-ikona-5

Na výrobu našich PET lahví používáme
až 100 % recyklované složky. 

csr-ikona-7-1 csr-ikona-7-1

Všechny naše obaly jsou
100% recyklovatelné. 

csr-ikona-8 csr-ikona-8

Podporujeme zálohový systém na Slovensku a jeho zavedení v Česku.