6. pilíř


rosta

Rád pomáhám druhým lidem, proto jsem se i v tak nelehkých situacích neváhal zapojit a jakýmkoliv způsobem pomoci.

Rostislav Golda Zaměstnanec roku 2021

Spokojenost zaměstnanců v náročném roce

 
 
Rok 2021 byl kvůli výkyvům v našem podnikatelském prostředí pro naše zaměstnance extrémně náročný. Tyto výkyvy způsoboval především vývoj pandemie covid-19. Proto jsme pravidelně pořádali pohotové průzkumy Covid Pulse, ve kterých jsme zjišťovali, jak můžeme naše zaměstnance nejlépe podpořit. Především nárazové zatížení celého podniku v letních měsících zapříčinilo, že celková spokojenost našich zaměstnanců podle indexu SEI klesla z 85 % na 78 %. Vážíme si upřímnosti našich zaměstnanců a podle jejich zpětné vazby se připravujeme na další náročné situace, které mohou naše podnikání potkat.
csr_large_icon9 csr_large_icon9

Česko

88 žen 
520 mužů  

index spokojenosti zaměstnanců 77 

Slovensko


43 žen  
237 mužů  
index spokojenosti zaměstnanců 82

csr_large_icon10 csr_large_icon10

První zaměstnanec a zaměstnankyně oslavili 30 let u nás ve firmě


Posloucháme hlas zaměstnanců 

Respektujeme právo zaměstnanců vstoupit do Rady zaměstnanců, která zprostředkovává dialog mezi zaměstnanci a vedením společnosti. Rada v České republice i na Slovensku zastupuje všechna oddělení společnosti a zasedá v měsíčním intervalu.

Rozsáhlá nabídka benefitů pro naše zaměstnance 

Neopomíjíme ani nefinanční benefity a naši zaměstnanci také mohou investovat do zaměstnaneckých akcií či získat slevy na nejrůznější rekreační a wellness pobyty. Odměnou pro věrné zaměstnance po každých pěti letech jsou výroční dárky a oslavy.  V roce 2021 u nás 30, 25, 20, 15, 10 nebo 5 let oslavilo 163 kolegyň a kolegů.

Samozřejmostí pro všechny naše kolegy je pitný režim zdarma na pracovištích i doma.

Asistenční linka pro zaměstnance a jejich rodiny 

Náš Employee Assistance Program, zajišťovaný společností Morneau Shepell, je důvěrná podpora, která může pomoci vyřešit široké spektrum problémů v životě. EAP nabízí rychlou a kvalifikovanou podporu, která je přístupná 24/7. 


Záleží nám na rozvoji našich lidí


Rozvoj našich zaměstnanců začíná kvalitním onboardingem. V roce 2021 jsme dále rozpracovali koncept Sales Academy, ve které naši obchodníci získávají v propracovaném vzdělávacím programu licence, které jim umožňují začít skvěle obchodovat a dále se rozvíjet. Podobným způsobem budujeme také ICSC Academy pro kolegy z našeho integrovaného Supply Chain. 

Talentové programy pomáhají růst zaměstnancům, kteří jsou budoucností naší firmy. Patří mezi ně Trainee program nebo programy pro lídry na všech úrovních vedení.

24365

hodin školení a tréninků v Česku

2776

hodin školení a tréninků na Slovensku

90 %

zaměstnanců souhlasí, že mají přístup k aktivitám, které je rozvíjí

Interní univerzita Learning Labs 

Platforma interní univerzity „Learning Labs“ vznikla na základě iniciativy skupiny zaměstnanců. Jedná se o efektivní formu rozvoje a sdílení zkušeností, sami zaměstnanci v různých rolích poskytují rozvoj kolegům. Oblastmi jsou kromě témat udržitelnosti prezentační a prodejní dovednosti, tréninky digitálních dovedností, anglický jazyk a konverzace, finanční tréninky apod.   


Propojujeme akademickou sféru a reálný byznys


Mngchallenge Mngchallenge

Management Challenge 

Již počtvrté jsme vytvořili 6 reálných případových studií, které propojují akademickou sféru a skutečný byznys. Znovu jsme je nabídli k řešení všem studentům vysokých škol v Česku a na Slovensku ve spolupráci s organizací JA Alumni. 

V rámci soutěže mají studentské týmy za úkol vypracovat praktickou případovou studii, a pokud uspějí, mohou vyhrát mnoho zajímavých cen jako například den s manažerem Coca-Cola HBC, finanční odměna, WOW zážitek dle výběru nebo naše nápoje. 

Navíc jsme v rámci akce uspořádali ve spolupráci s partnerskými školami v Česku a na Slovensku devatenáct webinářů našich manažerů, na které se připojilo 1 100 studentů. Měli tak možnost nahlédnou pod pokličku podnikání a seznámit se s předními manažery firmy.csr_icon_footer csr_icon_footer