Dodavatelský řetězec

Dodavatelský řetězec - přehled

Hlavním cílem našeho dodavatelského řetězce je vyrobit a doručit zboží ve špičkové kvalitě, čase, s optimálními náklady a v neposlední řadě s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí.


Ročně v našem výrobním závodě v Kyjích vyrobíme 317 milionu litrů nápojů, které vedle exportu distribuujeme především k 50 000 zákazníků v Čechách a na Slovensku.


Abychom toho docílili, je nutná spolupráce našich expertů z řad nákupu, výroby, plánování, skladů, distribuce, zákaznické logistiky a oddělení kvality a udržitelnosti. V rámci dalšího zefektivnění našeho dodavatelského řetězce dochází i k propojení některých z jeho článků s řetězci sousedních zemí (Rakousko, Maďarsko), které spadají do struktur skupiny Coca Cola HBC.