Naše mise a hodnoty

Naše mise a hodnoty

Naším cílem je být jasnou jedničkou v oblasti nápojů pro každou příležitost po celý den.


Chceme přinášet osvěžení našim spotřebitelům, být partnerem našich zákazníků, přinášet hodnotu pro naše akcionáře a obohacovat život místních komunit. To vše je shrnuto v našem poslání: Open up moments that refresh us all.

Naše hodnoty

V Coca‑Cola HBC jsme zavázáni ke čtyřem základním hodnotám, které formují a podporují způsob, jakým každý den pracujeme.

Vše začíná našimi hodnotami. Jsou DNA naší společnosti a jsou zásadní pro náš budoucí úspěch.

Zákazník je na prvním místě

Vždy se orientujeme na zákazníka. Věříme, že nasloucháním zákazníkovi lépe porozumíme jeho potřebám a vždycky budeme schopni dělat věci, které překonají jeho očekávání.

„My“ je více než „Já“

Máme rádi šikovné lidi. Ale věříme, že síla týmu je vetší. Dobrý tým dokáže to, o čem si jednotlivec může nechat jen zdát.

Dělejme věci udržitelně

Jsme odolná firma a věříme v dosahování udržitelných výsledků, vytváření a sdílení hodnot pro naše lidi, životní prostředí, naše akcionáře a komunity, pro než pracujeme.

Dělejme věci jednoduše

Pěstujeme si v sobě zvídavost a obratnost. Věříme, že komplikovanost lze překonat disciplínou a odvahou soustředit se na to, na čem nejvíc záleží.