Naše mise a hodnoty

Naše mise a hodnoty

Naším cílem je být jasnou jedničkou v oblasti nápojů pro každou příležitost po celý den.


Chceme přinášet osvěžení našim spotřebitelům, být partnerem našich zákazníků, přinášet hodnotu pro naše akcionáře a obohacovat život místních komunit

Naše hodnoty

V Coca‑Cola HBC jsme zavázáni k šesti základním hodnotám, které formují a podporují způsob, jakým každý den pracujeme.

Vše začíná našimi hodnotami. Jsou DNA naší společnosti a jsou zásadní pro náš budoucí úspěch.

Autentičnost: jednáme bezúhonně a děláme to, co je správné, nikoliv pouze snadné

Dokonalost: chceme udivovat, a to se zapálením a rychlostí

Učení se: nasloucháme a máme přirozenou zvědavost

Péče o naše zaměstnance: věříme v naše lidi, investujeme do nich a posilujeme je

Jako jeden tým: věříme v sílu společné práce

Vítězství s našimi zákazníky: naši zákazníci jsou v srdci všeho, co děláme.

Naše hodnoty jsou hluboce zakotveny v našem strategickém rámci Play to Win, jehož cílem je každodenní získávání důvěry komunit, významu pro spotřebitele a preferencí zákazníků a také efektivní vedení nákladů.