Naše poslanie a hodnoty

Naše poslanie a hodnoty

Naším cieľom je byť jasným lídrom v oblasti nealkoholických nápojov v Českej republike a na Slovensku.


Naša misia: Prinášať osvieženie našim spotrebiteľom, Byť partnerom našich zákazníkov, Prinášať hodnotu pre našich akcionárov, Obohacovať život miestnych komunít

Naše hodnoty

V Coca‑Cola HBC sme zaviazaní k šiestim základným hodnotám, ktoré formujú a podporujú spôsob, akým každý deň pracujeme.

Všetko začína našimi hodnotami. Sú DNA našej spoločnosti a sú nevyhnutné pre náš budúci úspech.

Autentickosť: konáme bezúhonne a robíme to, čo je správne, nie iba jednoduché

Dokonalosť: chceme udivovať, a to so zapálením a rýchlosťou

Učenie: počúvame a máme prirodzenú zvedavosť

Starostlivosť o našich zamestnancov: veríme v našich ľudí, investujeme do nich a posilňujeme ich

Pracujeme ako tím: veríme v silu spoločnej práce

Víťazstvo s našimi zákazníkmi: naši zákazníci sú v centre všetkého, čo robíme.

Naše hodnoty sú hlboko zakotvené v našom strategickom rámci Play to Win, ktorého cieľom je každodenné získavanie dôvery komunít, významu pre spotrebiteľov a preferencií zákazníkov a tiež efektívne vedenie nákladov.