Podpora komunít

Podpora komunít

Cieľom našej práce je aj prispievať k zlepšovaniu kvality života komunít, v ktorých pôsobíme. Sme preto pripravení im pomôcť, keď potrebujú našu podporu. Dôvera verejnosti je pre nás a naše podnikanie veľmi dôležitá.


Podpora rozvoja mladých ľudí

Spolupracujeme s rôznymi organizáciami s cieľom podporiť rozvoj mladých ľudí a pripravovať ich na vhodnú pracovnú sebarealizáciu. V rokoch 2000 - 2016 sme rozdelili viac ako 750 000 eur deťom v detských domovoch v Českej a Slovenskej republike a financovali tak ich voľnočasové a vzdelávacie aktivity.

V týchto aktivitách budeme i naďalej pokračovať, a to pod novou hlavičkou celoskupinového nadnárodného projektu Youth Empowered. Ten sa bude v Českej republike venovať vzdelávaniu mladých ľudí z detských domovov alebo azylových domov, ktorí môžu byť na trhu práce znevýhodnení. Na Slovensku teraz obrysy projektu pripravujeme. Ďalej v oboch krajinách dlhodobo spolupracujeme so strednými a vysokými školami, napr. formou prednášok ako na akademickej pôde, tak pri exkurziách v našom výrobnom závode.


Spolupráca s neziskovými organizáciami

V Českej republike i na Slovensku spolupracujeme s mnohými neziskovými organizáciami. Napríklad v ČR dlhodobo podporujeme tieto neziskové organizácie a projekty: Nadácia Terezy Maxovej Deťom, projekt Svetluška pod Nadáciou Českého rozhlasu, združenie Šanca Olomouc starajúca o onkologicky choré deti alebo nezisková organizácia Cesta Domov.

Na Slovensku dlhodobo spolupracujeme napr. s organizáciami Nadácia výskum rakoviny,  Združenie Sclerosis Multiplex Nádej, Parasport24 alebo nadáciou  Úsmev ako dar.

Desiatkam rôznych miestnych združení a nadáciám potom v oboch krajinách poskytujeme zadarmo naše nápoje.


Pomoc pri katastrofách

Dostupnosť čistej pitnej vody je jednou z najnaliehavejších potrieb pri katastrofách. Ľuďom postihnutým rôznym druhom katastrof preto účinne pomáhame prostredníctvom zabezpečovaní dodávok vody v spolupráci s Červeným krížom.