Politiky a dokumenty

POLITIKY A DOKUMENTY

V Coca‑Cola HBC sme pevne odhodlaní vykonávať všetky naše obchodné aktivity čestne a s rešpektom k spoločnosti a životnému prostrediu.

 

 

 

Protikorupčné zásady

Prečítajte si naše protikorupčnej zásady

 

Politika sankcí CCHBC 2018

Prečítajte si našu Politiku sankcíí 2018

 

Informácie o spracovaní osobných údajov pri prevádzke call centra

Prečítajte si informácie o spracovaní osobných údajov pri prevádzke call centra.

 

Informacie o spracovaní osobných údajou dodavateľov

Prečítajte si naše Informacie o spracovaní osobných údajou dodavateľov

 

Informacie o spracovaní osobných údajou odberateľov

Prečitajte si informácie o spracovaní osobných údajov odberateľov.

 

Všeobecné obchodní podmínky pre poskytovanie služieb

Prečítajte si naše Informacie obchodní podminky pre poskytovanie služieb 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro dodavatele tovaru

Prečítajte si naše Informacie obchodní podminky pro dodavatele tovaru 

 

Politika zodpovedného marketingu pre prémiové alkoholické nápoje

Přečítajte si našu Politiku zodpovedného marketingu pre prémiové alkoholické nápoje

 

Vyhlásenie o politike klimatických zmien

Prečítajte si naše Vyhlásenie o politike klimatických zmien

 

Geneticky modifikované organizmy - pozičný dokument

Prečítajte si pozičný dokument o geneticky modifikovaných organizmoch

 

Politika zdravia, fyzickej a duševnej pohody

Prečítajte si našu Politiku zdravia, fyzickej a duševnej pohody

 

Vyhlásenie o HIV/AIDS politike spoločnosti

Prečítajte si Vyhlásenie o HIV/AIDS politike spoločnosti

 

Politika v oblasti ľudských práv

Prečítajte si našu Politiku v oblasti ľudských práv

 

Vyhlásenie o politike rovnosti

Prečítajte si naše Vyhlásenie o politike rovnosti

 

 

Vyhlásenie o politike hospodárenia odpadov so spotrebiteľských obalov

Prečítajte si naše Vyhlásenie o politike hospodárenia odpadov so spotrebiteľských obalov

 

Vyhlásenie o politike kvality a bezpečnosti potravín

Prečítajte si naše Vyhlásenie o politike kvality a bezpečnosti potravín

 

 

Zásady spolupráce s dodávateľmi

Prečítajte si naše Zásady spolupráce s dodávateľmi

 

 

Návod na registráciu dodávateľa

Prečítajte si návod na registráciu dodávateľe

 

Výkaz spoločnosti o percentuálnom podiele predaja vybratých potravin podľa krajín pôvodu na obrate

Prečítajte si Výkaz spoločnosti o percentuálnom podiele predaja vybratých potravin podľa krajín pôvodu na obrate