Politiky a dokumenty

POLITIKY A DOKUMENTY

V Coca‑Cola HBC sme pevne odhodlaní vykonávať všetky naše obchodné aktivity čestne a s rešpektom k spoločnosti a životnému prostrediu.

 

 

Politika ochrany oznamovateľov (Politika oznamovania protispoločenskej činnosti)

Prečítajte si našu politiku ochrany oznamovateľov

 

Lokálny špecificky dodatok k politike ochrany oznamovateľov (Whistleblowing polivy) CCHBC Česko a Slovensko

Prečítajte si náš lokálny špecificky dodatok

 

 

Protikorupčné zásady

Prečítajte si naše protikorupčnej zásady

 

Politika sankcí CCHBC 2018

Prečítajte si našu Politiku sankcíí 2018

 

Informácie o spracovaní osobných údajov pri prevádzke call centra

Prečítajte si informácie o spracovaní osobných údajov pri prevádzke call centra.

 

Informacie o spracovaní osobných údajou dodavateľov

Prečítajte si naše Informacie o spracovaní osobných údajou dodavateľov

 

Informacie o spracovaní osobných údajou odberateľov

Prečitajte si informácie o spracovaní osobných údajov odberateľov.

 

Všeobecné obchodní podmínky pre dodavatele tovaru a poskytovanie služieb

Prečítajte si naše Informacie obchodní podminky pre dodavatele tovaru a poskytovanie služieb 

 

Politika zodpovedného marketingu pre prémiové alkoholické nápoje

Přečítajte si našu Politiku zodpovedného marketingu pre prémiové alkoholické nápoje

 

Vyhlásenie o politike klimatických zmien

Prečítajte si naše Vyhlásenie o politike klimatických zmien

 

Geneticky modifikované organizmy - pozičný dokument

Prečítajte si pozičný dokument o geneticky modifikovaných organizmoch

 

Politika zdravia, fyzickej a duševnej pohody

Prečítajte si našu Politiku zdravia, fyzickej a duševnej pohody

 

Vyhlásenie o HIV/AIDS politike spoločnosti

Prečítajte si Vyhlásenie o HIV/AIDS politike spoločnosti

 

Politika v oblasti ľudských práv

Prečítajte si našu Politiku v oblasti ľudských práv

 

Vyhlásenie o politike rovnosti

Prečítajte si naše Vyhlásenie o politike rovnosti

 

 

Vyhlásenie o politike hospodárenia odpadov so spotrebiteľských obalov

Prečítajte si naše Vyhlásenie o politike hospodárenia odpadov so spotrebiteľských obalov

 

Vyhlásenie o politike kvality a bezpečnosti potravín

Prečítajte si naše Vyhlásenie o politike kvality a bezpečnosti potravín

 

 

Zásady spolupráce s dodávateľmi

Prečítajte si naše Zásady spolupráce s dodávateľmi

 

 

Návod na registráciu dodávateľa

Prečítajte si návod na registráciu dodávateľe

 

Výkaz spoločnosti o percentuálnom podiele predaja vybratých potravin podľa krajín pôvodu na obrate

Prečítajte si Výkaz spoločnosti o percentuálnom podiele predaja vybratých potravin podľa krajín pôvodu na obrate