Prístupnosť

Prístupnosť

SPOLOČNOSŤ COCA-COLA HBC SA ZAVÄZUJE POSKYTOVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU TAKÝM SPÔSOBOM, ABY BOLA PRÍSTUPNÁ K ČO NAJŠIRŠIEMU PUBLIKU, BEZ OHĽADU NA SCHOPNOSTI.

Táto stránka vysvetľuje náš prístup k tomu, aby sme túto webovú stránku urobili prístupnejšiu, funkcie , ktoré poskytujeme na zlepšenie prístupnosti webu a informuje o tom, čo robiť, ak máte nejaké otázky alebo chcete nám poskytnúť spätnú väzbu.

Naše webové stránky si môžete prezrieť na širokej škále rôzne veľkých obrazoviek a veľkosť textu sa dá zmeniť tak, aby vyhovovala rôznym návštevníkom. Zahrnuli sme aj vyhľadávací nástroj a mapu stránok, ktoré návštevníkom uľahčia vyhľadávanie informácií.

Sme presvedčení, že táto webová stránka spĺňa alebo prekračuje požiadavky kritérií úrovne A uvedené v usmerneniach World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0 guidelines.

Zmena nastavení

Veľkosť textu môžete zmeniť pomocou funkcionality zmena veľkosti textu v internetovom prehliadači. Môžete tiež vykonať ďalšie užitočné zmeny v prehliadači, ako aj vo vašom počítači všeobecne.

Ak chcete zistiť, čo iné ešte môžete vykonať, vám odporúčame prečítať si Better Web Browsing: Tips for Customising Your Computer od konzorcia The World Wide Web Consortium (W3C) alebo navštíviť stránku BBC 'My Web My Way'.

Text ako alternatíva pre obrázky

Všetky príslušné obrázky obdržali alternatívny text

Položky nadpisov

Položky nadpisov HTML sa použili na zobrazenie štruktúry stránky, sú podporou pre pomocné technológie, ktoré umožňujú navigáciu po stránke z nadpisu na nadpis.

Text odkazu

Všetky hypertextové odkazy by mali pri čítaní bez uvedenia kontextu dávať zmysel, a hypertextové odkazy sú jasne prezentované v inom textovom štýle, než je štandardný textový štýl.

Nezávislosť JavaScriptu

Ak sa na navigáciu alebo funkčnosť používajú skripty JavaScript alebo iné skripty, alternatívny mechanizmus bol zavedený pre prípad, že váš prehliadač tieto skripty nepodporuje.

Farebný kontrast

Skontrolovali sme farebnú kombináciu textu a pozadia, aby sme zaistili, že kontrast je dostatočný, a tiež sme zabezpečili, že informácie nie sú uvádzané iba prostredníctvom samotnej farby.

Štýly formulárov

Použili sme kaskádové štýly (CSS) na riadenie prezentácie stránok a použili sme správne štruktúrované označovanie obsahu. Pokiaľ štýly nie sú podporované alebo sú vypnuté, informáciám na webe sú naďalej prístupné a je možné si ich prečítať.

Súbory PDF

V mnohých prípadoch sme na tejto webovej stránke poskytli HTML verzie PDF súborov, avšak ak chcete na čítanie PDF súborov použiť čítačku obrazovky, ďalšie informácie nájdete v Adobe Accessibility Resource Center.

Kontaktujte nás

Chceme, aby návštevníci mali čo najlepší zážitok z používania tejto webovej stránky. Ak existujú informácie, o ktorých si myslíte, že by mali byť uvedené na tejto stránke, alebo ak máte akýkoľvek problém s prístupom na túto stránku, prosím kontaktujte nás.

Ak potrebujete radu o tom, aké informácie uviesť v prípade, že sa nás rozhodnete kontaktovať, odporúčame vám prečítať si Contacting Organisations about Inaccessible Websites.