Udržateľnosť

Share

STRATEGICKÉ PILIERE 

Bez prestania pracujeme na tom, aby sa spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť včlenila do všetkých aspektov nášho konania. 

p1 p1


Nové ciele dlhodobej udržateľnosti do roka 2025

p2 p2


Životné prostredie

p3 p3


Koncept dhodobej udržateľnosti a jeho naplňovanie

p4 p4


Zdravie a dobrá kondícia

p5 p5


Predkladanie správ

p6 p6


Podpora komunít


Pomáhame mladým ľuďom uspieť a rasť...

Projekt Youth Empowered si kladie za cieľ zabezpečiť a poskytnúť tréning mladým ľuďom, ktorých čaká ich spravidla prvá skúsenosť s pracovným trhom. Vytvára podmienky, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre úspešné hľadanie pracovného miesta a udržanie si zamestnania.


materialality materialality

Významné témy

Koncept dlhodobej udržateľnosti a jeho naplňovanie

Large_teaser_memberships_1166x800 Large_teaser_memberships_1166x800

ČLENSTVÁ

V Coca-Cola HBC veríme, že vytvorenie udržateľnej budúcnosti je globálnou záležitosťou. Len v spolupráci s ostatnými môžeme dosiahnuť zmeny a na výzvy efektívne reagovať. 

 

Dow_jones_logo_1256x708 Dow_jones_logo_1256x708

HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI

Spoločnosť Coca-Cola HBC je hodnotená podľa niekoľkých zásadných merítok, vrátane Dow Jones indexu udržateľnosti (DJSI), CDP a FTSE4Good. 

PREDKLADANIE SPRÁV 

Z pohľadu všetkých merítok a záväzkov podávame správy o našich výsledkoch a vývoji na poli udržateľnosti. 

Sustainability_materiality_banner_2560x1386 Sustainability_materiality_banner_2560x1386

PRÍSTUP K UDRŽATEĽNOSTI 

Bez prestania pracujeme na tom, aby sa spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť včlenila do všetkých aspektov nášho konania.