STRATEGICKÉ PILIERE 

Bez prestania pracujeme na tom, aby sa spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť včlenila do všetkých aspektov nášho konania. 


Nové ciele dlhodobej udržateľnosti do roka 2025


Životné prostredie


Koncept dhodobej udržateľnosti a jeho naplňovanie


Zdravie a dobrá kondícia


Predkladanie správ


Podpora komunít


Spolu s Coca-Cola To dáš!

Pomáhame mladým ľuďom uspieť a rasť... Projekt To dáš! si kladie za cieľ zabezpečiť a poskytnúť tréning mladým ľuďom, ktorých čaká ich spravidla prvá skúsenosť s pracovným trhom a ďalej potom sprostredkovať prácu či pracovnú skúsenosť znevýhodneným mladým ľuďom. Vytvára podmienky, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre úspešné hľadanie pracovného miesta a udržanie si zamestnania.


Významné témy

Koncept dlhodobej udržateľnosti a jeho naplňovanie

ČLENSTVÁ

V Coca-Cola HBC veríme, že vytvorenie udržateľnej budúcnosti je globálnou záležitosťou. Len v spolupráci s ostatnými môžeme dosiahnuť zmeny a na výzvy efektívne reagovať. 

 

HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI

Spoločnosť Coca-Cola HBC je hodnotená podľa niekoľkých zásadných merítok, vrátane Dow Jones indexu udržateľnosti (DJSI), CDP a FTSE4Good. 

PREDKLADANIE SPRÁV 

Z pohľadu všetkých merítok a záväzkov podávame správy o našich výsledkoch a vývoji na poli udržateľnosti. 

PRÍSTUP K UDRŽATEĽNOSTI 

Bez prestania pracujeme na tom, aby sa spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť včlenila do všetkých aspektov nášho konania.