Dodávateľský reťazec

Dodávateľský reťazec

Hlavným cieľom nášho dodávateľského reťazca je vyrobiť a doručiť tovar v špičkovej kvalite, v žiadanom čase, s optimálnymi nákladmi a v neposlednom rade s ohľadom na minimalizáciu dopadov na životné prostredie.


Ročne v našom výrobnom závode v Prahe-Kyje vyrobíme 34,5 milióna balení nápojov, ktoré popri  exportu distribuujeme predovšetkým k 35 000 zákazníkom v Čechách a na Slovensku.


Aby sme to docielili, je potrebná spolupráca našich expertov z radov nákupu, výroby, plánovania, skladov, distribúcie, logistiky a oddelenia kvality a udržateľnosti. V rámci ďalšieho zefektívňovania  nášho dodávateľského reťazca dochádza aj k prepojeniu niektorých z jeho článkov s reťazcami susedných krajín (Rakúsko, Maďarsko), ktoré spadajú do  jedného regiónu skupiny Coca‑Cola Hellenic.