Marketingové riešenia

Predajné automaty

Marketingové riešenia


Ponúkame vyrovnanú ponuku sýtených nápojov a ľadových čajov vrátane variantov bez cukru, džúsov, rôznych verzií balenej vody Bonaqua a energy drinkov Monster. Sortiment nie je univerzálny, ale vždy vzniká na základe výskumu predpokladaných potrieb pre dané miesto.

 

Automaty ponúkame do miest, kde spotrebitelia vyžadujú studené nápoje 24 hodín denne a kde je príležitosť pre tento predaj. Coca‑Cola Vending program dokáže ponúknuť skvelé riešenia pre tieto oblasti:

  • Školstvo
  • Zdravotníctvo
  • Doprava
  • Kultúrne a športové zariadenia
  • Ubytovacie služby
  • Kancelárie a priemyselné závody
Pri vybraných segmentov ponúkame možnosť špecifického grafického riešenia (napr. dizajn automatov pre školy) a tiež špecifické kombinácie výrobkov (napr. energetické nápoje Monster, program s nápojmi Bonaqua, športové nápoje Powerade).

ob_2wide ob_2wide

Chcete náš nápojový automat?

Kontaktujte naše Centrum služieb pre zákazníkov