Vytváranie a zdieľanie hodnôt

Vytváranie a zdieľanie hodnôt

Share

Vytváranie a zdieľanie hodnôt s našimi zákazníkmi, zainteresovanými partnermi a komunitami, v ktorých pôsobíme, je jadrom nášho obchodného modelu.


Naše zdroje

Všetko začína u našich zdrojov. Máme veľkú zodpovednosť za riadenie a správu zdrojov, ktoré máme k dispozícii.

 

Ľudské zdroje: naši vynikajúci zamestnanci

Prírodné zdroje: voda, energia a iné prírodné zdroje

Sociálne zdroje a vzťahy: vrátane našej povesti a schopnosti získať a udržiavať si dôveru všetkých kľúčových partnerov

Finančné zdroje: všetky finančné prostriedky, či už prostredníctvom financovania z nášho podnikania alebo investícií

Intelektuálne (duševné) zdroje: vrátane našich značiek a značiek, s ktorými sa zaoberáme na základe licencie, ako aj štandardov, licencií alebo procesov

Výrobné zdroje: zariadenia, technológie a budovy

440 m

litrov predaných nápojov v Českej republike a na Slovensku v roku 2019

35 tisíc

zákazníkov v roku 2019