Naše poslanie, hodnoty a stratégie

NAŠA STRATÉGIA

NAŠA VÍZIA JE BYŤ HLAVNÝM 24/7 PARTNEROM PRE ZÁKAZNÍKOV V OBLASTI NÁPOJOV. VĎAKA PONUKE NÁPOJOV PRE KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ POČAS CELÉHO DŇA POMÁHAME NAŠIM ZÁKAZNÍKOM RÁSŤ.

Aby sme to dosiahli, v roku 2019 sme zaviedli novú stratégiu - GROWTH STORY 2025. Je postavená na piatich kľúčových pilieroch rastu, opierajúcich sa o hodnoty rastového myslenia, a vedená ambicióznymi cieľmi.

Sme odhodlaní pomáhať každému zákazníkovi rásť a potešiť každého spotrebiteľa prostredníctvom silného a motivovaného tímu ľudí a zároveň obohacovať naše komunity a starať sa o životné prostredie.


NAŠE PILIERA RASTU

247-portfolio 247-portfolio

VYUŽÍVAME SVOJE JEDINEČNÉ 24/7 PORTFÓLIO

Naše portfólio je jedným z najsilnejších, najširších a najflexibilnejších v nápojovom priemysle. Máme rad produktov, ktoré môžeme poskytnúť pri príležitostiach a v predajných kanáloch s vysokou hodnotou. Tým zachytávame významné príležitosti pre rast.

win-marketplace win-marketplace

VÍŤAZÍME NA TRHU

Naše zákaznícky zamerané portfólio dopĺňame pro-zákazníckym prístupom aj v predaji. Používame stále sofistikovanejšie informácie o trhu a zákazníkoch na vytváranie stratégií pre jednotlivé kategórie, ktoré následne tvoria hodnotu pre našich zákazníkov, pre nás a našich akcionárov.

competitiveness competitiveness

NÁŠ RAST POHÁŇAME KONKURENCIESCHOPNOSŤOU A INVESTÍCIAMI

Máme veľké skúsenosti s riadením efektivity a úsporami. Zameriavame sa na hľadanie inteligentnejších a rýchlejších spôsobov prevádzky. Ich zachytenie nám umožní zrýchliť investície v oblastiach rastu, ako sú chladiace zariadenia, výrobná a logistická infraštruktúra, služby zákazníkom a zručnosti našich ľudí.

cultivate cultivate

ROZVÍJAME POTENCIÁL NAŠICH ĽUDÍ

V rámci celej skupiny máme tím viac ako 28 tisíc profesionálov plných vášne, rozmanitosti a zapálenia. Kľúčom k ich úspechu je identifikácia, podpora a rozvoj talentu. Naša štruktúra, veľká geografická stopa a rozmanitosť jednotlivých trhov poskytujú našim ľuďom cenné a všestranné skúsenosti. Toto komplexné chápanie nášho podnikania im umožňuje hmatateľne prispieť k nášmu rastu.

licence licence

ZÍSKAVAME DÔVERU NÁŠHO OKOLIE

Podpora komunít, starostlivosť o životné prostredie a zabezpečenie udržateľného a etického konania sú pre nás kľúčové. V roku 2018 sme predstavili nový súbor ambicióznych cieľov udržateľnosti a vydali sme sa so spoločnosťou The Coca-Cola Company na cestu k "Svetu bez odpadu". Neustále tiež znižujeme emisie v našich prevádzkach a zameriavame sa na efektívne využívanie vody a starostlivosť o vodné zdroje, efektívne získavanie surovín, výživu a zlepšovanie podmienok v našej spoločnosti aj v našich komunitách.

CIELE NA OBDOBIE 2021-25

2021-2025-targets_sk 2021-2025-targets_sk

Spolu so spoločnosťou The Coca-Cola Company a našimi partnermi chceme rásť. Talent našich ľudí a snaha o skvelé výsledky sú základom nášho úsilia o dosiahnutie našich cieľov.


NAŠE HODNOTY RASTOVÉHO MYSLENIA

NÁŠ STRATEGICKÝ RÁMEC ÚSPECHU 2020 STOJÍ NA NAŠICH HLAVNÝCH HODNOTÁCH A ŠTYROCH PILIERACH: DÔVERA KOMUNITY, RELEVANTNOSŤ PRE SPOTREBITEĽA, ZÁKAZNÍCKE PREFERENCIE A RIADENIE NÁKLADOV.