Vytváření a sdílení hodnot

Vytváření a sdílení hodnot

Share

Vytváření a sdílení hodnot s našimi zákazníky, zainteresovanými partnery i komunitami, v nichž působíme, je jádrem našeho obchodního modelu.


To definuje činnosti, kterých se účastníme, vztahy, na kterých jsme závislí a čeho chceme dosáhnout, abychom vytvořili hodnotu pro všechny naše zákazníky a stakeholdery v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.


Naše zdroje

Všechno začíná u našich zdrojů. Při správě a řízení zdrojů, jež máme k dispozici, si počínáme velmi odpovědně.

Lidské zdroje: naši skvělí zaměstnanci

Přírodní zdroje: voda, energie a další přírodní zdroje

Sociální zdroje a vztahy: včetně naší pověsti a naší schopnosti získat a udržovat důvěru všech klíčových partnerů

Finanční zdroje: všechny finanční prostředky, ať už získané prostřednictvím financování, z našeho byznysu nebo z investic

Intelektuální (duševní) zdroje: včetně našich značek a značek, se kterými obchodujeme na základě licence, stejně jako  standardy, licence nebo procesy

Výrobní zdroje: zařízení, technologie a budovy

440 m

litrů prodaných nápojů v České republice a na Slovensku v roce 2019

35 tisíc

zákazníků v roce 2019