Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele dle předpisů na ochranu oznamovatelů

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. („CCHBC Česko a Slovensko“) v souladu s právními předpisy na ochranu oznamovatelů, zejména zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a zákonem č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispolečenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zveřejněně informace o podávání oznámení dle těchto předpisů.

 

Způsoby oznamování

Oznámení lze učinit v souladu se Zásadami ochrany oznamovatelů nekalých praktik (Whistleblowing policy) a Lokálním specifickým dodatkem zásad ochrany oznamovatelů nekalých praktik prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému příslušné osobě.

Oznámení lze rovněž učinit podmínek stanovených právními předpisy na ochranu oznamovatelů

  • ve vztahu k činnostem v Česku prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti cestou zveřejněnou Ministerstvem spravedlnosti na stránkách https://oznamovatel.justice.cz/;
  • ve vztahu k činnostem na Slovensku prostřednictvím externího oznamovacího systému Úradu na ochranu oznamovateľov cestou zveřejněnou Úradom na ochranu oznamovateľov na stránkách https://www.oznamovatelia.sk/.

 

Označení příslušné osoby

CCHBC Česko a Slovensko ustanovilo příslušnou osobu pracovníka pro etiku a dodržování předpisů –Barboru Frkovou.

E-mailová adresa: [email protected]

Telefonní číslo: +420 601 559 616

Adresa: Českobrodská 1329, 198 21, Praha 9

Rovněž je možné využít Speak Up! linku prostřednictvím webu www.coca-colahellenic.ethicspoint.com nebo na telefonním čísle 800 144 182 v případě Česka nebo 0800 000 101 v případě Slovenska.

 

Vyloučení přijímání oznámení od osob, které nevykonávají pro CCHBC Česko a Slovensko práci nebo jinou obdobnou činnost

CCHBC Česko a Slovensko nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro CCHBC Česko a Slovensko nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.