Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů je uvedeno níže.

 

Úvod

Web www.coca-colahellenic.com provozuje člen skupiny společností Coca-Cola HBC, jejíž konečnou holdingovou společností je Coca-Cola HBC AG (registrovaná ve Švýcarsku pod číslem CHE - 235.296.902 se zapsanou adresou Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Švýcarsko).

Veškeré odkazy na „naše“, „nás“, „my“ nebo „společnost“ v rámci tohoto prohlášení a v rámci oznámení o vyjádření souhlasu (opt-in) se považují za odkazy na společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti.

Coca-Cola HBC se zavazuje chránit soukromí všech návštěvníků webu www.coca-colahellenic.com a chránit osobní údaje, které nám poskytnete.

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je pomoci vám porozumět, jak používáme vaše osobní údaje, které od vás získáme. Poskytnutím svých osobních údajů vyjadřujete svůj souhlas s naším Sdělením o ochraně soukromí a s tím, že shromažďujeme, používáme a sdělujeme vaše osobní údaje tak, jak je popsáno v tomto Sdělení o ochraně soukromí. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám své osobní údaje.


Toto prohlášení se skládá z následujících částí:

 

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o identifikovatelné fyzické osobě podle vymezení příslušnými právními předpisy, například jméno e-mailová adresa a telefonní číslo.

 

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, a použití shromážděných údajů

Obecně platí, že můžete navštívit tyto webové stránky, aniž byste nám sdělili, kdo jste nebo o sobě sdělovali jakékoli informace. Naše webové servery shromažďují zdrojové IP adresy z důvodu využití pro IT, abychom vám umožnili připojit se k naší platformě a mohli vám poskytovat naše služby. Neshromažďují e-mailové adresy návštěvníků. Kromě toho existují na těchto webových stránkách určité části, v nichž potřebujeme shromažďovat vaše osobní údaje pro specifické účely, jako je poskytování určitých informací na základě vaší žádosti a případně vaše registrace k našim webovým stránkám.

Jedná se o online formuláře a vámi zaslané e-maily s vašimi osobními údaji. Není vaší povinností poskytnout nám na základě naší žádosti doplňující informace, které nejsou nezbytné nebo přiměřené pro poskytnutí vámi požadovaných služeb.

 

Subjekt údajů

Shromažďované údaje

Účely shromažďování údajů

Odůvodnění shromažďování

Návštěvník našeho webu

IP adresa, název domény, verze vašeho prohlížeče a operačního systému, záznamy o datových přenosech, lokalizační údaje, weblogy

pro měření počtu návštěvníků, průměrné doby strávené na webu, zobrazené stránky

oprávněný zájem na měření využívání a zlepšování obsahu našich webových stránek

jméno, e-mailová adresa získaná od návštěvníka našeho webu

poskytování informací o našich propagačních nabídkách, novinkách, událostech (newslettery a další publikace), informací o vztazích s investory nebo kopií našich výročních zpráv a pro správu záznamů o přihlášení k odběru informací (pro službu firemního webcastu nebo pro službu zasílání upozornění e-mailem)

váš předchozí souhlas projevený zaškrtnutím příslušného políčka při poskytnutí vašich osobních údajů

jméno, adresa, telefon, fax, e-mailová adresa; získaná od návštěvníka našeho webu

abychom mohli odpovědět na vaše dotazy nebo zpracovat vaše požadavky související s vašimi údaji

k provedení příslušných kroků na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvyFiremní zákazník/dodavateljméno, adresa, telefon, fax, e-mailová adresa, daňové údaje, bankovní účet; přijaté od našeho firemního zákazníka/dodavatele

pro prodej a dodávky zboží, příjem objednávek služeb, uskutečňování dodávek, fakturaci, přiřazování plateb, poskytování nebo přijímání požadovaného zboží a služeb.

 

vykonávání našich vzájemných smluvních závazků

jméno, adresa, telefon,  e-mailová adresa přijaté od našeho firemního zákazníka/dodavatele pro udržení obchodního vztahu a hodnocení úrovně našich služeb (např. prostřednictvím průzkumů spokojenosti zákazníků apod.) náš oprávněný zájem udržovat naše obchodní vztahy, vyhodnocovat zákaznickou zkušenost, identifikovat oblasti zlepšení výkonu a rozvoje našeho podnikání a v případě potřeby přistoupit k nápravným opatřením.
jméno, adresa, telefon,  e-mailová adresa přijaté od našeho firemního zákazníka pro kontaktování našich zákazníků pro marketingové a propagační účely/iniciativy související s námi nabízenými produkty/službami náš oprávněný zájem na výkon a rozvoj našeho podnikání nebo souhlas (podle potřeby).

úvěruschopnost, trestná/podvodná činnost, osobní doklady, klasifikace úvěruschopnosti, politicky exponovaná osoba a seznamy sankcí.

boj proti korupci, boj proti praní špinavých peněz, sankce, poznejte svého zákazníka, prověřování úvěrů a kontroly v rámci boje proti podvodům

dodržování právních závazků, plnění smluv, souhlas (podle potřeby) oprávněný zájem.
Potenciální firemní zákazník/potenciální dodavatel

jméno, adresa, telefon, fax, e-mailová adresa, daňové údaje, bankovní účet; přijaté od našeho firemního zákazníka/dodavatele Pro hodnocení a posouzení potenciálních zákazníků a dodavatelů před uzavřením smlouvy (např. proces výběrového řízení) a za podniknutí kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy s námi náš oprávněný zájem nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy s námi.
jméno, telefon, e-mailová adresa pro marketingové a propagační účely/iniciativy související s námi nabízenými produkty/službami Váš předchozí souhlas

úvěruschopnost, trestná/podvodná činnost, osobní doklady, klasifikace úvěruschopnosti, politicky exponovaná osoba a seznamy sankcí.

boj proti korupci, boj proti praní špinavých peněz, sankce, poznejte svého zákazníka, prověřování úvěrů a kontroly v rámci boje proti podvodům.

dodržování právních závazků, souhlas (podle potřeby) oprávněný zájem.


Kontaktní osoba zákazníka/dodavatele


jméno, adresa, telefon, fax, e-mailová adresa, preference pro SMS notifikace, osobní preference;

pro kontaktování zákazníka/dodavatele z obchodních důvodů (např. příjem objednávek, žádost o poskytnutí služby), pro udržování vztahu se zákazníkem, poskytování aktuálních informací zákazníkům v rámci marketingových a propagačních činností.

vykonávání našich vzájemných smluvních závazků nebo na základě našeho oprávněného zájmu pro vykonávání a rozvoj našeho podnikání nebo na základě souhlasu (podle potřeby)*.

Spotřebitel


jméno, telefon, adresa, fax a e-mailová adresa. IČO a DIČ. Kód

Zapojování spotřebitelů do reklamních a propagačních akcí

poskytování našich služeb na základě podmínek reklamních a propagačních akcí


jméno, telefonní číslo, adresa a e-mailová adresa


pro řešení oznámených problémů s produkty nebo odpovídání na dotazy o našich produktech na bezplatné telefonní lince pro spotřebitele.


oprávněný zájem na zajišťování kvality a bezpečnosti našich produktů, poskytování našich služeb a zajišťování spokojenosti našich spotřebitelů


Uchazeč o zaměstnání

Jméno, adresa, telefon, e-mailová adresa, odborné kvalifikace, zkušenosti a vzdělání; odesláno uchazečem o zaměstnání  správa uchazečů, pro posouzení vaší žádosti o pracovní pozici a kontaktování prostřednictvím telefonu nebo e-mailu oprávněný zájem pro posouzení vaší žádosti o pracovní pozici před uzavřením pracovní smlouvy s námi. Souhlas s uchováním vašich údajů pro další pracovní příležitosti
Veřejně dostupné údaje o uchazeči o zaměstnání týkající se kontaktních informací, sociálních sítí, odborných kvalifikací, zkušeností a vzdělání Správa uchazečů, pro rozšíření, ověření a aktualizaci údajů uchazeče k zajištění platnosti a úplnosti údajů Souhlas
Nahrávání přijímacího pohovoru na video K provádění procesu přijímacího pohovoru Souhlas
Výsledky testů a hodnocení během náborového procesu Správa uchazečů, pro hodnocení jednotlivých schopností a kompetencí Souhlas

 

Pro další objasnění ohledně vaší žádosti u týmu Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG („CCHBC“) si laskavě přečtěte Global Candidate Privacy Notice.

Zakladatel startupu /zaměstnanci startupu

jméno vedoucího týmu, e-mailová adresa, odkaz a umístění na odborná sociální média

jméno, titul a krátký životopis vybraných členů základního týmu

finanční údaje o startupu

 

Nabízet startupům podporu při implementaci, pomáhat startupům růst prostřednictvím spolupráce s našimi obchodními jednotkami

 

Posoudit příležitosti investiční a/nebo příležitosti k partnerství

 Pokud jde o veškeré osobní údaje potřebné pro plnění naší smlouvy s vámi/vaší společností - jestliže nám neposkytnete tyto osobní údaje, nemusíme být schopni poskytovat vám požadované služby, jak bylo uvedeno výše. Na druhou stranu platí, že jste oprávněni kdykoli odmítnout nebo odvolat svůj souhlas u jakéhokoli zpracovávání údajů, s kterým jste souhlasili, aniž by to mělo nepříznivý dopad na jakýkoli kontakt s námi.
Pokud od vás s vaším souhlasem získáváme osobní údaje, jako je vaše jméno a e-mailová adresa (například prostřednictvím online formuláře nebo e-mailu), oznámíme vám ve chvíli shromažďování údajů, jak budeme vaše osobní údaje používat.Předávání údajů. Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

Osobní údaje, které nám poskytnete, budou uchovány v datovém centru hostovaném společností Rackspace v Crawley ve Spojeném království, jejíž sekundární pracoviště je v Irsku. K údajům mohou přistupovat nebo je mohou získávat naši zaměstnanci pracující mimo Spojené království a třetí strany, obchodní partneři, orgány veřejné správy a soudní orgány, nástupci naší společnosti a dodavatelů, které pověříme zpracováním údajů naším jménem, z nichž někteří mají sídlo mimo Evropský hospodářský prostor, kteří za nás jednají v rámci účelů a důvodů stanovených v těchto zásadách.

 

Kategorie příjemců

Účel sdílení


společnosti v rámci skupiny společností Coca-Cola Hellenic a/nebo externí poskytovatelé služeb zpracovávající údaje naším jménem


poskytování našich produktů a služeb


externí poskytovatelé služeb a dceřiné/přidružené společnosti Coca-Cola HBC, které zapojíme do poskytování služeb, které požadujete, nebo které potřebujeme k výše uvedeným účelům


provádění služeb, které požadujete

obchodní partner

provádění služeb, které požadujete

orgány veřejné správy

plnění právní povinnosti

donucovací (policejní) orgány

plnění právní povinnosti

nástupci naší společnosti a dodavatelů

provádění služeb, které požadujete

úvěrová referenční agentura, úřady pro prevenci podvodů, společnosti v rámci skupiny společností Coca-Cola Hellenic a/nebo externí poskytovatelé služeb zpracovávající údaje naším jménem

boj proti korupci, boj proti praní špinavých peněz, sankce, poznejte svého zákazníka, prověřování úvěrů a kontroly v rámci boje proti podvodům

 
Pokud nám zašlete své osobní údaje, souhlasíte s takovým sdílením.

 

Jsou vaše osobní údaje předávány mimo EU?

Vzhledem k tomu, že Coca-Cola HBC působí v mnoha zemích, mohou být vaše osobní údaje, zejména údaje, které nahráváte prostřednictvím sekce Kariéra na webových stránkách, zpřístupněny zaměstnancům nebo dodavatelům v zemích mimo EU nebo mohou být do zemí mimo EU předány nebo v nich uloženy. V těchto zemích může být právní úroveň ochrany osobních údajů nižší než v rámci EU. Snažíme se však vždy zajistit, aby vaše osobní údaje měly stejnou úroveň ochrany, jakou by měly v rámci EU, včetně snahy o zajištění jejich bezpečnosti a používání v souladu s našimi pokyny a k dohodnutým účelům. 

Některé země mimo EU byly schváleny Evropskou komisí jako země poskytující v podstatě rovnocennou ochranu, jakou zaručují předpisy o ochraně osobních údajů v EU, a tudíž nejsou při předávání osobních údajů do těchto zemí vyžadovány žádné další záruky (viz kompletní seznam zde http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V případě zemí, které takto schváleny nebyly (jako např. Rusko), budeme buď žádat o váš souhlas s předáním, nebo je předáme podle smluvních podmínek schválených Evropskou komisí, které ukládají rovnocenné povinnosti týkající se ochrany údajů přímo příjemci. To neplatí, pokud nám platné právní předpisy o ochraně osobních údajů umožňují provést takové předání bez těchto formalit.

Pokud chcete vidět, jak vypadají konkrétní záruky používané při předávání vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Všechny subjekty nacházející se mimo EU, jimž budou předávány osobní údaje, pro nás zpracovávají údaje, plní a realizují objednávky a poskytují podpůrné služby. Třetím stranám můžeme také předat souhrnné informace o používání našich stránek, které však nebudou zahrnovat informace, jež by mohly být využity k vaší identifikaci. Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv a/nebo vyhovění soudnímu řízení, soudnímu příkazu, z důvodu žádosti od regulačního orgánu nebo jakéhokoli jiného právního postupu, který se nás týká.

Není-li to vyžadováno zákonem, nebudeme bez vašeho souhlasu jinak sdílet, prodávat ani distribuovat žádné osobní údaje, které nám poskytnete.

Pokud naše společnost vstoupí do společného podniku nebo dojde k jejímu prodeji či sloučení s jinou obchodní společností, budou vaše údaje předány našim novým obchodním partnerům nebo vlastníkům.


Jak chráníme vaše osobní údaje

Uživatelé ve věku 16 let a mladší

Pokud je vám 16 let nebo méně, získejte souhlas od svých rodičů nebo opatrovníků, než nám poskytnete jakékoli osobní údaje. Uživatelé bez tohoto souhlasu nám nesmí poskytovat osobní údaje.

 

Jiné internetové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné internetové stránky, které jsou mimo naši kontrolu a na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Přistupujete-li k jiným webům prostřednictvím poskytovaných odkazů, mohou provozovatelé těchto webů shromažďovat vaše údaje, které pak budou použity v souladu s jejich zásadami o ochraně osobních údajů, které se mohou lišit od našich zásad. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich zásady nebo zpracovávání vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie na všech propojených nebo odkazovaných webech před odesláním jakýchkoli osobních údajů takovým webům třetích stran.

Bezpečnost shromážděných údajů a uchovávání údajů

Uplatňujeme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření pro ochranu vašich údajů před přístupem neoprávněných osob a nezákonným zpracováváním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením online i offline. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel a následně budeme vaše údaje uchovávat v případě, že to vyžadují zákony.

CCHBC uchovává osobní údaje v identifikovatelném formátu pouze po nezbytně nutnou dobu stanovenou v účelech zpracovávání příslušných údajů.

CCHBC nesmí uchovávat osobní údaje déle než je nezbytně nutné pro splnění stanovených zákonných obchodních účelů nebo než je vyžadováno platným zákonem. 

CCHBC stanovuje dobu uchovávání osobních údajů v souladu s příslušnými zákony a předpisy v rámci činností zpracovávání. 

CCHBC musí v případě potřeby odůvodnit požadavky na uchovávání osobních údajů delší dobu než je maximální doba uchovávání stanovená platnými obchodními a právními předpisy. 

Některé údaje je nutné uchovávat pro ochranu zájmů společnosti, zachování důkazů a obecně pro plnění dobrých obchodních postupů. K důvodům pro uchovávání údajů patří:

  • Právní spory
  • Vyšetřování nehody
  • Vyšetřování bezpečnostního incidentu
  • Právní předpisy
  • Ochrana práv duševního vlastnictví

 

Internetové přenosy a odmítnutí odpovědnosti

Ačkoli Coca-Cola HBC AG uplatňuje přiměřená opatření pro ochranu proti virům a dalším škodlivým komponentám, povaha internetu je taková, že je nemožné zajistit, aby váš přístup k webu nebyl přerušen nebo byl zcela bezchybný, nebo že je tento web, jeho servery či námi zasílané e-maily zcela bez virů či jiných škodlivých komponent.

 

Naše kontaktní údaje a vaše právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizaci

Přístup k údajům, aktualizace a výmaz údajů

Máte právo vidět, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, a můžete nás rovněž požádat o provedení potřebných změn tak, aby údaje byly pravdivé a aktuální, nebo o vymazání osobních údajů, které se vás týkají. Můžete nás také požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Chcete-li svého práva využít, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Máte rovněž právo poskytnout svoje osobní údaje, které o vás uchováváme, jinému poskytovateli služeb podle vašeho výběru.

 

Odvolání souhlasu

V případě, že jsme vás požádali o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu v období před jeho odvoláním. Chcete-li svého práva využít, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

Stížnost

Máte právo podat stížnost u vnitrostátního úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů v jednotlivých zemích lze najít na adrese http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv komentáře týkající se používání vašich osobních údajů nebo dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie, kontaktujte nás na následující e-mailové adrese: [email protected]. Uvítáme vaše dotazy a náměty týkající se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie.

Chcete-li formálně uplatnit svoje práva vztahující se k vašim osobním údajům, které zpracováváme, podejte žádost prostřednictvím níže uvedeného odkazu:

Webový formulář

nebo nás kontaktujte na následující e-mailové adrese: [email protected]

 

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

Pravidelně nahlížejte do tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie a seznamte se s případnými aktualizacemi. Ačkoli si vyhrazujeme právo na změny nebo doplnění těchto zásad, o případných větších změnách vás budeme informovat na této webové stránce po dobu nejméně 30 dnů od provedení takové změny a případně vám zašleme oznámení e-mailem.

 

 

Související dokumenty