Společenská odpovědnost a komunity

Komunita

Naší snahou na českém a slovenském trhu není jen uspět, ale také se stát hybatelem pozitivních změn vedoucích k rozvoji a obohacování života místních komunit.

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY

V Čechách a na Slovensku dlouhodobě spolupracujeme s mnoha neziskovými organizacemi. Mezi ty české patří např. Světluška, sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým. Pod hlavičkou Světlušky se konají různé akce a projekty, jako např. Kavárny POTMĚ s nevidomou obsluhou, do kterých dodáváme nápoje. Naši zaměstnanci se rovněž každoročně zapojují do nočního charitativního běhu, ať už jako běžci nebo pomocníci pro dobrovolné činnosti.

Světluška [Firefly] Světluška [Firefly]

POMOC DĚTEM

Naším cílem je přispět ke zlepšení života dětí, zejména těch, které jsou nějak znevýhodněné. Se slovenskou organizací Úsmev ako dar přispíváme na zabezpečení plnohodnotného dětství v rodinném kruhu pro děti, kterým to nemohou zprostředkovat vlastní rodiče. Podobně se angažujeme také v Čechách. Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a jejím projektem TERIBEAR pomáháme dětem, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, umožnit vyrůstat v rodině namísto ústavní výchovy. Nadacím pomáháme jak finančně, tak prostřednictvím masové účasti našich zaměstnanců na charitativních akcích.

Teribear Teribear