Naše strategie

Naše strategie

Všechno se spojuje v našem strategickém rámci založeném na těchto čtyřech strategických prioritách: důvěra komunity, relevantnost pro spotřebitele, preference odběratelů a snižování nákladů.

Důvěra komunity

V Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko již více než deset let pracujeme na tom, abychom zakotvili koncept firemní odpovědnosti a udržitelnosti do všech našich obchodních procesů a rozhodnutí. Identifikovali jsme ekologické a společenské problémy, které jsou pro naši obchodní činnost nejzásadnější, prodiskutovali jsme je s našimi hlavními partnery a vypracovali jsme strategie a závazky směřující k tomu, abychom dokázali vytvářet hodnoty pro všechny naše partnery a současně minimalizovali negativní dopady. Rovněž si soustavně klademe dlouhodobé cíle a vypracováváme zprávy o průběhu jejich naplňování, přičemž přijímáme odpovědnost za to, abychom naše závazky skutečně dodrželi..


Relevantnost pro spotřebitele

Pojem „relevantnost pro spotřebitele“ pro nás ve společnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko znamená, že naplňujeme a překonáváme očekávání našich spotřebitelů tím, že jim nabízíme ty správné produkty v těch správných obalech prostřednictvím těch správných kanálů a pro ty správné příležitosti. Tyto produkty musí být neustále čerstvé, v prvotřídním stavu, a pokud je to vhodné, musí být nabízeny chlazené.


Preference odběratelů

Budování úspěšných vztahů s odběrateli je základem našeho úspěchu. Usilovně pracujeme na tom, abychom zajistili, že naši lidé budou neustále zaměřeni na uspokojování potřeb odběratelů. Při dodávkách a plnění závazků se snažíme překonávat očekávání, abychom byli tím nejlepším dodavatelem a fungovali jako partner při vytváření hodnot a budování toho nejlepšího vztahu.


Řízení nákladů 

Efektivní řízení nákladů je zásadní součástí naší dlouhodobé strategie pro získání vedoucí pozice na trhu a pro náš udržitelný růst. Cílem je zvyšovat konkurenceschopnost firmy tím, že vytvoříme štíhlou organizaci, která bude schopna těžit z efektivity své práce.

 

Zaměřujeme se na řízení pracovního kapitálu, kontrolu provozních nákladů a silnou a udržitelnou generaci volných peněžních toků. Proto můžeme využít vyplývajících příležitostí pro budoucí růst prostřednictvím strategických investic. Kroky, které jsme podnikli pro dosažení tohoto cíle, zahrnují optimalizaci infrastruktury, zajištění  špičkové kvality skladů a logistiky za využití systému SAP a přesun některých transakčních procesů do centra sdílených služeb.