Vytváření a sdílení hodnot.

Koncept dlouhodobé udržitelnosti je integrován v každém aspektu našeho podnikání, v jehož rámci usilujeme o vytváření a sdílení hodnot pro všechny naše partnery.

Hlavní body

Otevřít

Koncept dlouhodobé udržitelnosti a jeho naplňování

Soustavně pracujeme na integraci firemní odpovědnosti a dlouhodobé udržitelnosti do každého aspektu našeho podnikání.


Otevřít

Předkládání zpráv

Vypracováváme zprávy o našich výsledcích v oblasti udržitelnosti a o našich pokrocích při plnění stanovených kritérií a závazků.


Otevřít

Komunita

Naší snahou na českém a slovenském trhu není jen uspět, ale také se stát hybatelem pozitivních změn vedoucích k rozvoji a obohacování života místních komunit.


Otevřít

Zdraví a dobrá kondice

Naše produkty mohou být součástí aktivního a zdravého životního stylu, do něhož patří vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita.


Otevřít

Životní prostředí

Odpovědný přístup: chceme minimalizovat náš dopad na životní prostředí.