6. Pilier


rosta

Rád pomáham druhým ľuďom, preto som ani v takých neľahkých situáciách neváhal zapojiť a akýmkoľvek spôsobom pomôcť.

Rostislav Golda ZAMESTNANEC ROKA 2021

SPOKOJNOSŤ ZAMESTNANCOV V NÁROČNOM ROKU

 
Rok 2021 bol pre výkyvy v našom podnikateľskom prostredí pre našich zamestnancov extrémne náročný. Tieto výkyvy spôsoboval predovšetkým vývoj pandémie COVID-19. Preto sme pravidelne usporadúvali pohotové prieskumy Covid Pulse, v ktorých sme zisťovali, ako môžeme našich zamestnancov najlepšie podporiť. Predovšetkým nárazové zaťaženie celého podniku v letných mesiacoch zapríčinilo, že celková spokojnosť našich zamestnancov podľa indexu SEI klesla z 85 % na 78 %. Vážime si úprimnosť našich zamestnancov a podľa ich spätnej väzby sa pripravujeme na ďalšie náročné situácie, ktoré môžu naše podnikanie stretnúť.
csr_large_icon9 csr_large_icon9

Česko

88 žien 
520 mužov  

index spokojnosti zamestnancov 77 

Slovensko


43 žien  
237 mužov  
index spokojnosti zamestnancov 82

csr_large_icon10 csr_large_icon10

PRVÝ ZAMESTNANEC A ZAMESTNANKYŇA OSLÁVILI 30 ROKOV U NÁS VO FIRME


Počúvame hlas zamestnancov 

Rešpektujeme právo zamestnancov vstúpiť do Rady zamestnancov, ktorá sprostredkúva dialóg medzi zamestnancami a vedením spoločnosti. Rada v Českej republike aj na Slovensku zastupuje všetky oddelenia spoločnosti a zasadá v mesačnom intervale.

Rozsiahla ponuka benefitov pre našich zamestnancov 

Nezabúdame ani na nefinančné benefity a naši zamestnanci tiež môžu investovať do zamestnaneckých akcií či získať zľavy na rozličné rekreačné a wellness pobyty. Odmenou pre verných zamestnancov po každých piatich rokoch sú výročné darčeky a oslavy.  V roku 2021 nás 30, 25, 20, 15, 10 alebo 5 rokov oslávilo 163 kolegýň a kolegov.

Samozrejmosťou pre všetkých našich kolegov je pitný režim na pracoviskách aj doma.

Asistenčná linka pre zamestnancov a ich rodiny

Náš Employee Assistance Program zaisťovaný spoločnosťou Morneau Shepell je dôverná podpora, ktorá môže pomôcť vyriešiť široké spektrum problémov v živote. EAP ponúka rýchlu a kvalifikovanú podporu, ktorá je prístupná 24/7. 


ZÁLEŽÍ NÁM NA ROZVOJI NAŠICH ĽUDÍ


Rozvoj našich zamestnancov sa začína kvalitným onboardingom. V roku 2021 sme ďalej rozpracovali koncept Sales Academy, v ktorej naši obchodníci získavajú v prepracovanom vzdelávacom programe licencie, ktoré im umožňujú začať skvelo obchodovať a ďalej sa rozvíjať. Podobným spôsobom budujeme tiež ICSC Academy pre kolegov z nášho integrovaného Supply Chain.


Talentové programy pomáhajú pri raste zamestnancov, ktorí sú budúcnosťou našej firmy. Patrí medzi ne Trainee program alebo programy pre lídrov na všetkých úrovniach vedenia.

24365

Hodín školení a tréningov v Česku

2776

Hodín školení a tréningov na Slovensku

90 %

Zamestnancov súhlasí s tým, že majú prístup k aktivitám, ktoré ich rozvíjajú

Interná univerzita Learning Labs

Platforma internej univerzity Learning Labs vznikla na základe iniciatívy skupiny zamestnancov. Ide o efektívnu formu rozvoja a výmeny skúseností, sami zamestnanci v rôznych úlohách pomáhajú v rozvoji kolegom. Oblasťami sú okrem tém udržateľnosti prezentačné a predajné zručnosti, tréningy digitálnych zručností, anglický jazyk a konverzácia, finančné tréningy a pod.   


PREPÁJAME AKADEMICKÚ SFÉRU A REÁLNY BIZNIS


Mngchallenge Mngchallenge

Management Challenge


Už po štvrtýkrát sme vytvorili 6 reálnych prípadových štúdií, ktoré prepájajú akademickú sféru a skutočný biznis. Opäť sme ich ponúkli na riešenie všetkým študentom vysokých škôl v Česku a na Slovensku v spolupráci s organizáciou JA Alumni. 

V rámci súťaže majú študentské tímy za úlohu vypracovať praktickú prípadovú štúdiu, a ak uspejú, môžu vyhrať množstvo zaujímavých cien, ako je deň s manažérom Coca-Cola HBC, finančná odmena, WOW zážitok podľa výberu alebo naše nápoje. 

Navyše sme v rámci akcie usporiadali v spolupráci s partnerskými školami v Česku a na Slovensku devätnásť webinárov našich manažérov, na ktoré sa pripojilo 1 100 študentov. Mali tak možnosť oboznámiť sa s podnikaním a zoznámiť sa s poprednými manažérmi firmy.csr_icon_footer csr_icon_footer