Správa o udržateľnom rozvoji 2021


Udržateľnosť je pre nás v systéme Coca-Cola vo všetkom, čo robíme, strategickou prioritou. Ako na strane spoločnosti Coca-Cola HBC, tak na strane The Coca-Cola Company a ďalších partnerov.


2021 2021


420 miliónov litrov vyrobených a predaných nápojov

15,7 % produkcie určenej na export do 15 krajín 

888 zamestnancov 

60-tisíc zákazníkov 

2 výrobné závody
csr_2021_graf_4_sk csr_2021_graf_4_sk

NAŠE PILIERE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

 
Každý pilier smeruje k naplneniu vybraných cieľov udržateľného rozvoja OSN. Ciele sú označené oficiálnymi piktogramami.. Více o SDGs tu.
csr_cil_2 csr_cil_2

Znižujeme uhlíkovú stopu v celom výrobnom reťazci, využívame obnoviteľnú energiu, podporujeme projekty klimatickej zodpovednosti

csr_cil_1 csr_cil_1

Znižujeme spotrebu vody vo výrobnom procese, staráme sa o vodné zdroje vo všetkých lokalitách, kde pôsobíme, a chránime ich

csr_cil_4 csr_cil_4

Dodávame na trh 100 % recyklovateľné obaly, zvyšujeme v nich podiel recyklovanej zložky a odľahčujeme ich hmotnosť, podporujeme aktivity správneho nakladania s odpadom

csr_cil_3 csr_cil_3

Spolupracujeme len s dodávateľmi, ktorí uznávajú naše hodnoty, postoj k ochrane životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv a zodpovedný prístup

csr_cil_5 csr_cil_5

Inovujeme portfólio, aby zodpovedalo najnovším trendom a potrebám spotrebiteľov; zvyšujeme podiel nekalorických produktov a na každej fľaši transparentne uvádzame výživové hodnoty

csr_cil_6 csr_cil_6

Dbáme o diverzitný a inkluzívny prístup pri rozvoji našej spoločnosti, staráme sa o zdravie a pohodu našich zamestnancov 

csr_cil_7 csr_cil_7

Vzdelávame mladých a znevýhodnených, podporujeme komunity okolo nás, dbáme na dobré susedské vzťahy v lokalitách, kde pôsobíme
csr-ikona-6 csr-ikona-6

Do nášho rozvoja a inovácií sme v rokoch 2017 – 2021 investovali viac ako 2 miliardy korún

csr-ikona-11 csr-ikona-11

Spoločensky prospešnú aktivitu sme v roku 2021 podporili viac než 5 miliónmi korún (okrem hodnoty darovaných nápojov). 

csr-ikona-7 csr-ikona-7

Celkové emisie CO2 sme v hodnotovom reťazci medziročne znížili o 9 035 ton. Jeden strom za celý svoj život absorbuje zhruba jednu tonu týchto plynov.


csr-ikona-9 csr-ikona-9

Oproti roku 2018 sme znížili uhlíkovú stopu prepočítanú na liter vyrobeného nápoja na polovicu. 

csr-ikona-3 csr-ikona-3

Vymenili sme ďalšie služobné osobné vozidlá za modely na CNG pohon. Tie produkujú o 25 % menej uhlíka než dieselové a benzínové automobily.

csr-ikona-1 csr-ikona-1

Výmenou chladničiek za úspornejšie modely sme ušetrili 3 475 ton CO2.

csr-ikona-2 csr-ikona-2

Spotreba vody 1,69 l/liter vyrobeného nápoja. 

csr-ikona-4-1 csr-ikona-4-1

V Prahe 14 a na Broumovsku sa staráme o vodu v krajine. 

csr-ikona-4-1 csr-ikona-4-1

Okolie pražského výrobného závodu zavlažujeme a ochladzujeme vďaka unikátnej mokradi.

csr-ikona-5 csr-ikona-5

Na výrobu našich PET fliaš používame až 100 % recyklované zložky.

csr-ikona-7-1 csr-ikona-7-1

Všetky naše obaly sú 100 % recyklovateľné. 

csr-ikona-8 csr-ikona-8

Podporujeme zálohový systém na Slovensku a jeho zavedenie v Česku.