3. Pilier

ZÁVÄZKY V RÁMCI INICIATÍVY WORLD WITHOUT WASTE

DIZAJN OBALOV

DO ROKU 2025

35 %

recyklovaného materiálu na naše obaly

50 %

recyklovaného PET v celom portfóliu vo všetkých krajinách EÚ

100 %

recyklovateľné obaly

Do roku 2030

50 %

recyklovaného materiálu na naše obaly

50 %

recyklovaného PET vo všetkých krajinách CCHBC

ZBER PRÁZDNYCH OBALOV

75 %

do roku 2025 pomôžeme vyzbierať a zrecyklovať 75 % fliaš alebo plechoviek, ktoré uvedieme na trh

100 %

do roku 2030 pomôžeme vyzbierať a zrecyklovať každú fľašu alebo plechovku, ktorú uvedieme na trh

Natura a Römerquelle vo fľaši zo 100 % recyklátu  

S novou PET fľašou Natura vyrobenou zo 100 % recyklátu, ktorú sme uviedli na trh začiatkom roka 2021, sa už nemusíte báť, že zvyšujete spotrebu plastov. Fľaša je vďaka unikátnej technológii vyrobená z už existujúceho PET materiálu, čím jednoducho nevytvára ďalší plastový odpad navyše. Voda Natura tak prináša spojenie jedinečnej pramenitej vody a fľaše šetrnej k životnému prostrediu. Prémiová voda Römmerquelle sa rovnako plní do PET fľaše zo 100 % recyklátu.


PODPORUJEME ZÁLOHOVÝ SYSTÉM NA SLOVENSKU A JEHO ZAVEDENIE V ČESKU


Aktívne sme sa zapájali do návrhu zálohového systému pre PET a plechovky na Slovensku. Tu systém funguje od začiatku roku 2022. Dáta z ostatných európskych krajín dokazujú, že už po niekoľkých rokoch po zavedení dokážu zálohové systémy priniesť do recyklácie okolo 90 % obalov. Preto sme aj v Česku spolu s najväčšími hráčmi na trhu založili Iniciatívu pre zálohovanie a presadzujeme zavedenie plošného zálohového systému aj tu. Ciele recyklácie nielenže korešpondujú s našimi záväzkami v rámci World Without Waste, ale aj prispievajú k nášmu záväzku uhlíkovej neutrality.

-80%

Plechovka z recyklátu má o 80 % nižšiu uhlíkovú stopu než plechovka z virgin materiálu

-90 %

PET fľaša z recyklátu má o 90 % nižšiu uhlíkovú stopu než PET fľaša z virgin materiálu

-95 %

Zavedenie zálohového systému znižuje podiel voľne zahodených obalov o 95 %


NAŠE OBALY V ČÍSLACH


csr_large_icon4 csr_large_icon4
15,7 % recyklátu v priemernej fľaši z PET 
Naším dlhodobým cieľom je navyšovanie podielu recyklovanej zložky v obaloch, najmä v PET fľašiach. V rámci celého portfólia sme v roku 2021 využívali priemerne 15,7 % recyklátu pri výrobe nových plastových fliaš. To je o 0,4 % viac než rok predtým. Navyše sú naše PET fľaše značiek Natura a Römmerquelle vyrobené už zo 100 % z recyklátu. 
100 % recyklovateľné obaly    
 
Všetky naše obaly sú recyklovateľné, teda využiteľné na ďalšie spracovanie. V roku 2021 sme na recykláciu našich odpadov využívali v Českej republike zapojenie do integrovaného systému združeného plnenia EKO-KOM, na Slovensku organizáciu ENVI-PAK. 
csr_large_icon1 csr_large_icon1
csr_large_icon2 csr_large_icon2
Pokračujeme v odľahčovaní fliaš 
 
V rámci inovácií obalovej politiky odľahčujeme naše obaly. V predchádzajúcom období sa odľahčenie dotklo fliaš s objemom 0,5 l; 1,0 l; 1,25 l a 1,75 l. Hmotnosť PET fliaš sa v priemere znížila o 13 % ročne a vďaka tomu ubudne zhruba 500 ton plastového odpadu v Česku a ďalších 150 ton na Slovensku. V roku 2021 sme sa venovali odľahčovaniu fliaš nápojov rastlinného pôvodu ADEZ, ktoré sa v Prahe-Kyjích vyrábajú pre niekoľko trhov.
100 % podiel recyklovaného odpadu    
 
Vo výrobnom závode v Prahe sa nám podarilo zvýšiť podiel recyklovaného odpadu z 52 % v roku 2009 na 100 % v roku 2021. Je to po prvýkrát v histórii, že sa nám podarilo po zaokrúhlení na dve desatinné miesta túto efektivitu dosiahnuť. V ukazovateli podielu vyprodukovaného odpadu na liter vyrobeného nápoja sme sa z 22 g/l v roku 2008 dostali na 7,27 g/l v roku 2021. Vo výrobnom závode Natura sme dosiahli podiel len 2,51 g/l. V týchto pomerových ukazovateľoch sa však hodnota oproti roku 2020 posunula zhruba o gram na liter vyššie.
csr_large_icon3 csr_large_icon3

KV_update7_sirka_rPET KV_update7_sirka_rPET

POMÁHAME UPRATOVAŤ ČESKO


uklidme uklidme

Spoločne Upracme Česko 

Cieľom systému Coca-Cola je do roku 2030 zhromaždiť a recyklovať každú fľašu a plechovku, ktorú naša spoločnosť predá. Ide o záväzok, ktorý sa nedá splniť zo dňa na deň, a preto sme sa aj v tomto roku rozhodli spolu s ostatnými dobrovoľníkmi vyraziť von a priložiť ruku k dielu. Po našom dlhoročnom aktívnom zapojení sme sa ako Coca-Cola systém stali na rok 2021 hrdým partnerom akcie Upracme Česko.

Jizera je opäť čistá 

Rieka Jizera je vodný tok, z ktorého povodia získavame vodu pre výrobný závod v Prahe. Práve preto sme pravidelným partnerom akcie Čistá rieka Jizera, do ktorej sa zapájajú stovky dobrovoľníkov a každoročne čistia celý 167 km dlhý tok tejto krásnej rieky. V tomto roku sa do upratovania zapojilo obrovské množstvo mladých ľudí – takmer 1 600 detí, žiakov a študentov z 10 materských, 13 základných škôl a 3 stredných škôl. Ďalej dobrovoľníci z oddielu Vodných skautov v Mladej Boleslavi, skautský oddiel Povodeň v Benátkach nad Jizerou, skautský oddiel v Turnove, rytieri z Mnichova Hradiště a Mladej Boleslavi a ďalší účastníci.


PODPORILI SME PROJEKT REKRABIČKA

ReKrabička je zálohovaný český výrobok zo 100 % recyklátu, v ktorom si jedlo môžete vziať domov, koľkokrát budete chcieť. Výrobok sa dá použiť až 400x. Coca-Cola HBC vybraným reštauráciám, bistrám a kaviarňam uhradila 80 % nákladov na prvotné zaobstaranie REkrabičiek. Spolu sme ich pomohli nakúpiť 2 500. Zákazníci potom navyše získali aj ďalšie zľavy na poplatkoch za ich prenájom, dopĺňanie a pravidelnú výmenu.

 „Snažíme sa v našich prevádzkach správať zodpovedne voči životnému prostrediu. Počas posledného roku sme pre pandémiu fungovali rad mesiacov len cez výdajné okienka a našim zákazníkom sme museli dávať jedlo so sebou. Trápilo nás veľké množstvo jednorazových obalov. Koncept REkrabičky vnímame ako ideálne riešenie pre našu olomouckú reštauráciu Lobster Family Restaurant a uvažujeme o tom, že by sme ich používali aj v novo plánovanom podniku, ktorý otvoríme v Olomouci už tento rok v októbri. Nielenže ide o funkčné a ekologické riešenie podporujúce cirkularitu, ale škatuľky aj dobre tesnia a pekne vyzerajú.“

Roman Paulus ŠÉFKUCHÁR, GASTRONÓM, LEKTOR A AUTOR KUCHÁROK, KTORÝ ZÍSKAL AKO PRVÝ ČESKÝ ŠÉFKUCHÁR MICHELINSKÚ HVIEZDIČKU

csr_icon_footer csr_icon_footer