2. Pilier

Opakovane sme vo výrobe využili o 2 563 m3 vody viac než vlani

Vo výrobnom procese premýšľame nad jeho efektivitou aj z hľadiska možnosti opätovného využitia vody. Vo výrobných slučkách tak môže rovnaká voda poslúžiť hneď na niekoľko účelov. Napríklad s už využitou vodou môžeme umyť naše prepravky. Podobnými spôsobmi sme v roku 2021 znovu využili 9 870 m3 vody.

1,69 l vody na liter vyrobeného nápoja 
 
Naša spotreba vody v roku 2021 vzrástla oproti roku 2021 v prepočte na priemerný liter vyrobeného nápoja o 8 stotín litra. V pražskom výrobnom závode to bolo 1,7 l/l, v Tepliciach nad Metují 1,66 l/l. Dôvodom tohto mierneho nárastu je náročnosť plánovania výroby a krátke výrobné runy v roku silno ovplyvnenom koronavírusovou krízou a ich dosahy na výkyvy v produkcii a predajoch.

Od roku 2015 sme držiteľmi zlatého certifikátu European Water Stewardship (EWS ), ktorý sleduje ochranu vodných zdrojov a je podporovaný politikou EÚ. V roku 2020 sme plynulo prešli na novú metodiku štandardu AWS (Alliance for Water Stewardship). Ide o nástroj vyhodnocovania a motivovania k efektívnejšiemu nakladaniu s vodou a vplyvu na komunity. Daný program sa zameriava nielen na technologické a organizačné hospodárenie s vodou zamedzujúce plytvaniu, ale aj na vplyv podniku na okolité komunity, ktorých vzájomnú spoluprácu podporuje. Aj v rámci AWS sme v roku 2021 získali Zlatý štandard, ktorý oceňuje výrobné závody a spoločnosti, ktoré spĺňajú všetky hlavné požiadavky v 6 oblastiach hodnotenia. 

aws aws

VRACIAME VODU PRÍRODE 


V Prahe-Kyjích zachytávame dažďovú vodu a vraciame ju krajine. Prispievame tak k prirodzenému ochladzovaniu mestskej štvrte s významnou betónovou zástavbou, k biodiverzite a efektívnemu využitiu dažďa na posilnenie podzemných vôd. Ročne takto pôde vrátime 12,5 milióna litrov vody. Návratom vody rovno do krajiny šetríme aj náklady na zbytočné čistenie dažďovej vody. Pri stavbe nového autonómneho skladu sme dali prednosť vybudovaniu suchého poldra pred tradičnou voštinovou nádržou s odvodom dažďovej vody do kanalizačnej prípojky. Polder bude zadržiavať dažďovú vodu z 80 % plochy celého areálu závodu. Systém využíva suchý polder, ktorý smeruje retenčným odtokom s retenčným objemom 670 m3 do samotnej mokrade. Zároveň sa podarilo pracovnej skupine znížiť investičné a prevádzkové náklady na celý systém.

 

 

V roku 2021 bol neziskovej spoločnosti Beleco udelený grant The Coca-Cola Foundation, ktorá bude v roku 2022 v areáli mokrade ďalej pracovať na podpore biodiverzity, revitalizácii častí areálu a vybudovania náučného chodníka. Ten sa v roku 2023 formou riadených exkurzií sprístupní školám a verejnosti.

V roku 2021 sme mestskej časti Praha 14 pomohli nakúpiť 60 zavlažovacích vakov na vodu, ktoré pomáhajú pri 1- až 2-ročnej výsadbe stromov a kríkov. Pri stromoch a kríkoch sa tým výrazne znížil povýsadbový šok a výsadba sa bez problémov ujala. Vďaka vakom sa dá voda efektívne dávkovať a navyše chránia výsadbu pred ohrýzaním zverou.


Je pravda, že cirkulárne riešenia sú náročnejšie na zavádzanie, nutné inovácie alebo modernizáciu. Nie vždy to však platí aj v ekonomickej rovine. V prípade realizácie mokrade v Prahe-Kyjích išlo dokonca o ekonomicky výhodnejšie riešenie, navyše v mestskej zástavbe sa cení skutočne každý kúsok prírody. Chceme týmto prístupom inšpirovať ostatné firmy a ukázať, že ekologické riešenia nie sú vždy nutne nákladnejšie.  Rádovo hovoríme o investícii vo výške cca 2,5 milióna korún, pričom úspora oproti tradičnému riešeniu betónovou retenčnou nádržou dosahuje výšku takmer 50 %.

Jan Turek RIADITEĽ SUPPLY CHAIN COCA-COLA HBC ČR/SK

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na Broumovsku podporujeme projekt Adaptácia krajiny na klimatickú zmenu. Stratégia, ktorá vznikla na základe tohto projektu, bude definovať dlhodobý prístup smerujúci k obnove základného vodného režimu krajiny, zvýšeniu vodnej zádrže na ploche povodia tokov, k protipovodňovej ochrane územia a zvýšeniu biodiverzity. 


dsc-6150-removebg-preview1

Projekt adaptácie Broumovska na klimatickú zmenu je jednou z kľúčových aktivít, ktorých je Agentura pro rozvoj Broumovska súčasťou. Dôkladným mapovaním krajiny a zostavením komplexu štúdií s konkrétnymi odporúčaniami budujeme spolu plán návrhov úprav, ktoré pomôžu v krajine zadržiavať vodu. Úpravy zabránia erózii, odplavovaniu ornice a zvýšia schopnosť krajiny absorbovať CO2.

Jan Školník ZAKLADATEĽ AGENTURY PRO ROZVOJ BROUMOVSKA
csr_icon_footer csr_icon_footer