1. Pilier


Na dosiahnutie svojho cieľa podnikne Coca-Cola HBC nasledujúce kroky:

  • do roku 2025 investuje 250 miliónov EUR do aktivít, ktoré povedú k zníženiu emisií,
  • dekarbonizuje výrobné procesy prechodom na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu a nízkouhlíkové zdroje energie prostredníctvom inovácií v oblasti energetickej účinnosti,
  • zvýši podiel rPET materiálov prijatím bezobalových alebo opätovne použiteľných riešení a odstráni plasty v sekundárnych obaloch,
  • poskytne zákazníkom energeticky účinné a ekologicky chladiace chladničky s technológiou SmartCool, 
  • zníži emisie z prírodných prísad, ktoré používa do svojich nápojov,
  • implementuje program Zelený vozový park s cieľom podporiť alternatívy s nízkymi alebo so žiadnymi emisiami uhlíka. 

Navyše Coca-Cola HBC zaviedla ciele na zníženie emisií CO2 ako súčasť dlhodobého odmeňovacieho programu manažmentu. 

Coca-Cola HBC sa zaväzuje k cieľom založeným na vedeckých faktoch

Coca-Cola HBC je jednou z prvých spoločností, ktorá sa zaviazala splniť ciele vychádzajúce z vedecky podložených zistení. Už v poslednom desaťročí spoločnosť znížila svoje priame emisie na polovicu a plán na zníženie CO2 do roku 2030 je už v súlade s ambíciou zabrániť otepľovaniu o viac než 1,5 stupňa oproti predpriemyselnej ére.

top of top of

Odborná porota aliancie Byznys pro společnost nás za rok 2021 opäť zaradila medzi najzodpovednejšie firmy v Česku a udelila ocenenie TOP ZODPOVEDNÁ VEĽKÁ FIRMA. 


PRE POROVNANIE S NEŠTANDARDNÝM PRVÝM ROKOM KORONAVÍRUSOVEJ KRÍZY VÄČŠINA POMEROVÝCH UKAZOVATEĽOV UDRŽATEĽNOSTI NAŠEJ VÝROBY VZRÁSTLA. V CELKOVOM OBJEME SA NÁM VŠAK PODARILO EMISIE CO2 V CELOM HODNOTOVOM REŤAZCI ZNÍŽIŤ MEDZIROČNE O 9 035 TON

S vedomím dosahu našej činnosti na životné prostredie sa snažíme nájsť udržateľné riešenia súčasných klimatických výziev.  

V súlade so skupinovou politikou ochrany životného prostredia: 

  • znižujeme spotrebu energie v našich prevádzkach, 

  • využívame alternatívne alebo obnoviteľné zdroje energie, 
  • obmedzujeme vlastnú uhlíkovú stopu a podporujeme zodpovedné projekty,
  • vykazujeme emisie, aktuálne výsledky a činnosti súvisiace so skleníkovými plynmi, a to v súlade s Protokolom skleníkových plynov
Menej emisií v našich prevádzkach 
Zaviazali sme sa, že do roku 2025 znížime priame uhlíkové emisie v našej prevádzke o 30 % (oproti roku 2017). Vo všetkých prevádzkach sme zaviedli medzinárodne uznávaný systém environmentálneho manažmentu (ISO 14000) a systém manažmentu hospodárenia s energiou (ISO 50001).    
16,34 g CO2/liter vyrobeného nápoja  
 
V roku 2021 v priemere vyprodukovali 16,34 g CO2 na liter vyrobeného nápoja. To je oproti roku 2018 zhruba polovica. V porovnaní s rokom 2020 sa hodnota tohto ukazovateľa mierne zdvihla pre špecifiká výroby spôsobené koronavírusovou krízou. V dlhodobom meradle sa nám ju však darí znižovať. (2020: 16,25 g; 2019: 23,59 g; 2018: 32 g)  
100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov  
 
Pre výrobné závody v Prahe a Tepliciach nad Metují odoberáme 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov. 
0,38 MJ/liter vyrobeného nápoja  
 
Vďaka inováciám a modernizácii výrobných liniek spotrebujeme na liter vyrobeného nápoja v Prahe 0,38 MJ a v závode Natura 0,34 MJ. To znamená pre náročnosť plánovania výroby v období koronavírusovej krízy medziročne mierny nárast. V Prahe o jednu stotinu a v Nature o šesť stotín MJ. Napriek tomu dlhodobo sledujeme trend znižovania tohto ukazovateľa a od roku 2008 sme znížili spotrebu na menej než polovicu.

OBMENA CHLADNIČIEK JE ABSOLÚTNE KĽÚČOVOU SÚČASŤOU NÁŠHO PLÁNU DOSIAHNUTIA UHLÍKOVEJ NEUTRALITY. V SCOPE 3 JE ICH UHLÍKOVÁ STOPA JEDNÝM Z NAJVÝRAZNEJŠÍCH FAKTOROV.

icooler icooler

 

 

Našim zákazníkom požičiavame energeticky úsporné chladničky. Sú o 57 % úspornejšie, využívajú nové chladivá a pomáhajú nám bojovať proti globálnemu otepľovaniu. V roku 2021 sme výmenou chladničiek ušetrili 3475 ton CO2. Spolu sme ich vymenili 5 458.


NÁŠ SERVIS ZÁKAZNÍKOM JE POSTAVENÝ NA PRIAMOM KONTAKTE V JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZKACH.  V ROKU 2021 SME NA ADMINISTRATÍVNE A OBCHODNÉ ÚČELY VYUŽÍVALI 427 AUTOMOBILOV.  


Spotreba 6,02 l/100 km  
 
Celkovo sme v ČR oproti roku 2020 spotrebovali o 26 911 l pohonných hmôt menej. V SR to bolo o 22 642 l menej – kilogram CNG je tu započítaný ako liter pohonnej hmoty. Priemerná spotreba osobných automobilov v ČR vzrástla o päť stotín na 6,02 l/100 km a v SR o dve stotiny na 5,90 l/100 km vďaka prepočtu 1 kg CNG na 1 l nafty či benzínu. Celková uhlíková stopa našej flotily sa však rapídne znížila. Spoločne s obmenou dodávok ušetrili nové vozidlá 155 ton CO2.
CNG servisné vozidlá a hybridné dodávky 
 
Všetkých 36 servisných vozidiel Volkswagen Caddy jazdí od roku 2020 na CNG. Väčšinu pražských zákazníkov servisuje 10 hybridných dodávok značky Mitsubishi, ktoré šetria životné prostredie už od decembra 2019.


malacek

Som veľmi rád, že Coca-Cola na obsluhu svojich zákazníkov využíva práve naše vozidlá. Naša spolupráca je o to hodnotnejšia, že sú to vozidlá poháňané alternatívnymi pohonmi na stlačený zemný plyn (CNG), plug-in hybridné automobily a novo aj elektromobily. Spolu tak môžeme nielen znižovať našu uhlíkovú stopu, ale aj edukovať širokú verejnosť.

Jiří Maláček VEDÚCÍ ČESKÉHO ZASTÚPENIA, ŠKODA AUTO

Čo plánujeme do roku 2022:

V roku 2022 odmeníme každý mesiac najlepšieho obchodného zástupcu v Česku aj na Slovensku požičaním plne elektrickej Škody Enyaq iV coupé. Na mesiac si tak môžu užiť unikátnu jazdu a navyše budú ambasádormi našej uhlíkovej neutrality.

nove nove

Plán postupného znižovania emisií CO2 v scope 1+2+3 pre Česko a Slovensko do roku 2030


csr_icon_footer csr_icon_footer