1. pilíř


K dosažení svého cíle podnikne Coca-Cola HBC následující kroky:

  • do roku 2025 investuje 250 milionů EUR do aktivit, které povedou ke snížení emisí,
  • dekarbonizuje výrobní procesy přechodem na 100 % obnovitelnou elektrickou energii a nízkouhlíkové zdroje energie prostřednictvím inovací v oblasti energetické účinnosti,
  • zvýší podíl rPET materiálů, přijetím bezobalových nebo opětovně použitelných řešení a odstraní plasty v sekundárních obalech,
  • poskytne zákazníkům energeticky účinné a ekologické chladicí lednice s technologií SmartCool, 
  • sníží emise z přírodních přísad, které používá do svých nápojů
  • implementuje program „Zelený vozový park“, aby byly podpořeny alternativy s nízkými nebo žádnými emisemi uhlíku. 

Navíc Coca-Cola HBC zavedla cíle na snížení emisí CO2 jako součást dlouhodobého odměňovacího programu managementu. 

Coca-Cola HBC se zavazuje k cílům založeným na vědeckých faktech

Coca-Cola HBC je jednou z prvních společností, která se zavázala splnit cíle vycházející z vědecky podložených zjištění. Již v posledním desetiletí společnost snížila své přímé emise na polovinu a plán na snížení CO2 do roku 2030 je již v souladu s ambicí zabránit oteplování o více než 1,5 stupně proti předprůmyslové éře.

top of top of

Odborná porota aliance Byznys pro společnost nás za rok 2021 opět zařadila mezi nejodpovědnější firmy v Česku a udělila ocenění TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA. 


KVŮLI POROVNÁNÍ S NESTANDARDNÍM PRVNÍM ROKEM KORONAVIROVÉ KRIZE VĚTŠINA POMĚROVÝCH UKAZATELŮ UDRŽITELNOSTI NAŠÍ VÝROBY VZROSTLA. V CELKOVÉM OBJEMU SE NÁM VŠAK PODAŘILO EMISE CO2 V CELÉM HODNOTOVÉM ŘETĚZCI SNÍŽIT MEZIROČNĚ O 9 035 TUN.

S vědomím dopadu naší činnosti na životní prostředí se snažíme nalézat udržitelná řešení pro současné klimatické výzvy.  

V souladu se skupinovou politikou ochrany životního prostředí: 

  • snižujeme spotřebu energie v našich provozech, 

  • využíváme alternativní nebo obnovitelné zdroje energií, 

  • omezujeme vlastní uhlíkovou stopu a podporujeme odpovědné projekty, 

  • vykazujeme emise, aktuální výsledky a činnosti související se skleníkovými plyny, a to v souladu s Protokolem skleníkových plynů

Méně emisí v našich provozech 
 
Zavázali jsme se, že do roku 2025 snížíme přímé uhlíkové emise v našem provozu o 30 % (oproti roku 2017). Ve všech provozech jsme zavedli mezinárodně uznávaný systém environmentálního managementu (ISO 14000) a systém managementu hospodaření s energií (ISO 50001).    
16,34 g CO2/litr vyrobeného nápoje  
 
V roce 2021 v průměru vyprodukovali 16,34 g CO2 na litr vyrobeného nápoje. To je zhruba polovina oproti roku 2018. Oproti roku 2020 se hodnota tohoto ukazatele mírně zvedla kvůli specifikům výroby způsobeným koronavirovou krizí. V dlouhodobém měřítku se nám však daří ji snižovat. (2020: 16,25 g; 2019: 23,59 g; 2018: 32 g)  
100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů  
 
Pro výrobní závody v Praze a Teplicích nad Metují odebíráme 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
0,38 MJ/litr vyrobeného nápoje  
 
Díky inovacím a modernizaci výrobních linek spotřebujeme na litr vyrobeného nápoje v Praze 0,38 MJ a v závodě Natura 0,34 MJ. To znamená kvůli náročnosti plánování výroby v době koronavirové krize meziročně mírný nárůst. V Praze o jednu setinu a v Natuře o šest setin MJ. Přesto dlouhodobě následujeme trend snižování tohoto ukazatele a od roku 2008 jsme omezili spotřebu na méně než polovinu.

Obměna lednic je naprosto klíčovou součástí našeho plánu dosažení uhlíkové neutrality. Ve Scope 3 je jejich uhlíková stopa jedním z nejvýraznějších faktorů.

icooler icooler

 

 

Našim zákazníkům zapůjčujeme energeticky úsporné chladničky. Jsou o 57 % úspornější, využívají nová chladiva a pomáhají nám bojovat proti globálnímu oteplování. V roce 2021 jsme výměnou lednic ušetřili 3 475 tun CO2. Dohromady jsme jich vyměnili 5 458.


Náš servis zákazníkům je postaven na přímém kontaktu v jednotlivých provozovnách. V roce 2021 jsme využívali 427 automobilů pro administrativní a obchodní účely.  


Spotřeba 6,02 l/100 km  
 
Celkem jsme v ČR oproti roku 2020 spotřebovali o 26 911 l pohonných hmot méně. V SR to bylo o 22 642 l méně – kilogram CNG je zde započítán jako litr pohonné hmoty. Průměrná spotřeba osobních automobilů v ČR vzrostla o pět setin na 6,02 l / 100 km a v SR o dvě setiny na 5,90 l / 100 km díky přepočtu 1 kg CNG na 1 l nafty či benzinu. Celková uhlíková stopa naší flotily se však rapidně snížila. Společně s obměnou dodávek ušetřily nové vozy 155 tun CO2.
CNG servisní vozy a hybridní dodávky 
 
Všech 36 servisních vozidel Volkswagen Caddy jezdí od roku 2020 na CNG. Většinu pražských zákazníků servisuje 10 hybridních dodávek značky Mitsubishi, které šetří životní prostředí již od prosince 2019.


malacek

Jsem velice rád, že Coca-Cola pro obsluhu svých zákazníků využívá právě naše vozy. Naše spolupráce je o to hodnotnější, protože jsou to vozy poháněné alternativními pohony na stlačený zemní plyn (CNG), plug-in hybridními auty a nově i elektromobily. Společně tak můžeme nejen snižovat naši uhlíkovou stopu, ale i edukovat širokou veřejnost.

Jiří Maláček Vedoucí českého zastoupení, ŠKODA AUTO

Co plánujeme do roku 2022:

V roce 2022 odměníme každý měsíc nejlepšího obchodního zástupce v Česku i na Slovensku zapůjčením plně elektrické Škody Enyaq iV coupé. Na měsíc si tak mohou užít unikátní svezení, a navíc budou ambasadory naší uhlíkové neutrality.

nove nove

Plán postupného snižování emisí CO2 ve scope 1+2+3 pro Česko a Slovensko do roku 2030


csr_icon_footer csr_icon_footer