2. pilíř

Opakovaně jsme ve výrobě využili o 2 563 m3 vody více než loni

Ve výrobním procesu přemýšlíme nad jeho efektivitou i z hlediska možností opětovného využití vody. Ve výrobních smyčkách tak může stejná voda posloužit hned k několika účelům. Například s již využitou vodou můžeme omýt naše přepravky. Podobnými způsoby jsme v roce 2021 znovu využili 9 870 m3 vody.

1,69 l vody na litr vyrobeného nápoje 
 
Naše spotřeba vody v roce 2021 vzrostla oproti roku 2021 v přepočtu na průměrný litr vyrobeného nápoje o 8 setin litru. V pražském výrobním závodě to bylo 1,7 l/l, v Teplicích nad Metují 1,66 l/l. Důvodem tohoto mírného vzrůstu je náročnost plánování výroby a krátké výrobní runy v roce silně ovlivněném koronavirovou krizí a jejími dopady na výkyvy v produkci a prodejích.

 

Od roku 2015 jsme držiteli zlatého certifikátu European Water Stewardship (EWS ), který sleduje ochranu vodních zdrojů a je podporovaný politikou EU. V roce 2020 jsme plynule přešli na novou metodiku standardu AWS (Alliance for Water Stewardship). Jedná se o nástroj vyhodnocování a motivování k efektivnějšímu nakládání s vodou a vlivu na komunity. Daný program se nejen zaměřuje na technologické a organizační hospodaření s vodami zamezující plýtvání, ale také vliv podniku na okolní komunity, u kterých podporuje vzájemnou spolupráci. I v rámci AWS jsme v roce 2021 získali Zlatý standard, kterým jsou oceněny výrobní závody a společnosti, jež splňují veškeré hlavní požadavky za 6 oblastí hodnocení. 

aws aws

Vracíme vodu přírodě 


V Praze – Kyjích zachycujeme dešťovou vodu a vracíme ji krajině. Přispíváme tak k přirozenému ochlazování městské čtvrti s významnou betonovou zástavbou, biodiverzitě a efektivnímu využití deště pro posílení podzemích vod. Ročně takto půdě vrátíme 12,5 milionů litrů vody. Návratem vody rovnou do krajiny šetříme i náklady na zbytečné čistění dešťové vody. Při stavbě nového autonomního skladu jsme dali přednost vybudování suchého polderu před tradiční voštinovou nádrží s odvodem dešťové vody do kanalizační přípojky. Polder zadržuje dešťovou vodu z  80 % plochy celého areálu závodu. Systém využívá suchého polderu, který je směrován svým řízeným odtokem o retenčním objemu 670 m3 do samotného mokřadu. Zároveň se podařilo pracovní skupině snížit investiční a provozní náklady na celý systém. 

 

V roce 2021 byl udělen grant The Coca-Cola Foundation neziskové společnosti Beleco, která bude v roce 2022 v areálu mokřadu dále pracovat na podpoře biodiverzity, revitalizaci částí areálu a vybudování naučné stezky. Ta bude v roce 2023 formou řízených exkurzí zpřístupněna školám a veřejnosti.

V roce 2021 jsme městské části Praha 14 pomohli nakoupit 60 zavlažovacích vaků na vodu, které pomáhají 1–2leté výsadbě stromů a keřů. U stromků a keřů tak došlo k výraznému snížení povýsadbového šoku a výsadba se bez problémů ujala. Díky vakům lze vodu efektivně dávkovat, a navíc chrání výsadbu před okusem zvěře.


Je pravda, že cirkulární řešení jsou náročnější na zavádění, nutné inovace nebo modernizaci. Ne vždy to ale platí i v ekonomické rovině. V případě realizace mokřadu v Praze-Kyjích šlo dokonce o ekonomicky výhodnější řešení, navíc v městské zástavbě se cení skutečně každý kousek přírody. Chceme tímto přístupem inspirovat ostatní firmy a ukázat, že ekologická řešení nejsou vždy nutně nákladnější. Řádově se bavíme o investici ve výši cca 2,5 milionů korun, přičemž úspora oproti tradičnímu řešení betonovou retenční nádrží dosahuje výše téměř 50 %.

Jan Turek Ředitel Supply Chain Coca-Cola HBC ČR/SK

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na Broumovsku podporujeme projekt Adaptace krajiny na klimatickou změnu. Strategie, vzniklá na základě tohoto projektu, bude definovat dlouhodobý přístup směřující k obnově základního vodního režimu krajiny, zvýšené vodní zádrže v ploše povodí toků, protipovodňové ochrany území i zvýšení biodiverzity. 


dsc-6150-removebg-preview1

Projekt adaptace Broumovska na klimatickou změnu je jednou z klíčových aktivit, kterých je Agentura pro rozvoj Broumovska součástí. Pečlivým mapováním krajiny a sestavením komplexu studií s konkrétními doporučeními stavíme společně plán návrhů úprav, které pomohou v krajině zadržovat vodu. Úpravy zabrání erozi, odplavování ornice a zvýší schopnost krajiny absorbovat CO2.

Jan Školník Zakladatel Agentury pro rozvoj Broumovska
csr_icon_footer csr_icon_footer