O SPRÁVE

Ako skupina Coca-Cola HBC vydávame pravidelný Integrated Annual Report

Pravidelne reportujeme kroky a výsledky v našich záväzkoch v oblasti udržateľnosti aj za Českú republiku a Slovensko. Sledujeme a vyhodnocujeme potreby a záujmy našich kľúčových partnerov a stakeholderov. 

Dáta vstupujúce do Integrated Annual Reportu overuje nezávislý audítor, spoločnosť Denkstatt. Posledný audit výsledkov a dát urobili audítori vo vybraných krajinách Coca-Cola HBC v januári 2022.V této zprávě najdete informace o naší společnosti za rok 2021.


V tejto správe nájdete informácie o našej spoločnosti za rok 2021.

Správy z minulých rokov sú vám k dispozícii v sekcii Predkladanie správ.


csr-photolada csr-photolada

Budeme radi za vaše komentáre, spätnú väzbu aj otázky  

Ladislav Jelen, manažér spoločenskej zodpovednosti a komunít
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
[email protected]


csr_icon_footer csr_icon_footer