7. Pilier


POMÁHAME TAM, KDE SME POTREBNÍ


sestricka sestricka

V rámci pokračujúcich opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 sme pokračovali v našom pláne troch priorít na ochranu zdravia, bezpečnosti aj biznisu. Prvou z nich bola ochrana zdravia našich zamestnancov, prípadne zákazníkov. Išlo však nielen o ochranné pomôcky, prácu z domu, ale aj o ochranu pracovných miest/zamestnanosti všetkých našich kolegov.  Druhou prioritou bola podpora nemocníc a ďalších organizácií, ktoré so zvládnutím pandémie pomáhajú. Treťou prioritou bolo naše priame zapojenie v rámci dobrovoľníckych aktivít.


Moravské obce zasiahnuté tornádom sme podporili finančným darom Červenému krížu v hodnote jedného milióna Kč. Polovicu daru tu hradila spoločnosť Coca-Cola HBC a polovicu spoločnosť The Coca-Cola Company. Navyše na miesto putovali naše nápoje v hodnote pol milióna Kč. Na mieste navyše priamo pomáhali dobrovoľníci z radov našich zamestnancov.

cck cck

12 mil.

Na dobročinné účely sme darovali nápoje za viac než 12 miliónov korún 

1 mil.

Obce postihnuté tornádom sme podporili peňažným darom 1 milión korún. 

104

dobrovoľníkov z radov zamestnancov 

david david

V spolupráci s Červeným krížom sme zorganizovali projekt 50 miest pre dobrý skutok, za ktorý nás Červený kríž ocenil prestížnou cenou za podporu humanitárnej činnosti. Projekt bol založený na poskytovaní kurzov prvej pomoci. V priebehu akcie 50 miest pre dobrý skutok bolo vyškolených okolo 500 zamestnancov zo sociálnych služieb neziskového sektora. V Česku kurzy prebiehali na tridsiatich miestach poskytujúcich služby viac než 2 500 klientom. A na Slovensku išlo o 20 miest s viac ako 1 500 klientmi.


519_9612-Edit

Od začiatku plánovania osláv 50. výročia výroby nápoja Coca‑Cola na československom trhu sme vedeli, že ako súčasť osláv chceme vytvoriť aj projekt, ktorý môže niekomu pomôcť. Chceli sme sa o oslavy v tomto duchu podeliť. Myslím, že sa nám to s 50 miestami pre dobrý skutok podarilo. Veľký záujem o workshopy prvej pomoci a pozitívna reakcia zo strany neziskoviek ma len utvrdili v tom, že sme sa rozhodli správne“

Veronika Němcová RIADITEĽKA VEREJNÝCH VZŤAHOV A UDRŽATEĽNOSTI V SPOLOČNOSTI THE COCA‑COLA COMPANY ČR/SR

549 dobrovoľníckych hodín 

Naši zamestnanci sa aj v roku 2021 venovali dobrovoľníctvu. Pomáhali v rámci dobrovoľníckych spolkov, rozvíjali mladých ľudí alebo priložili ruku k dielu priamo na miestach prírodnej katastrofy.  

csr_large_icon2 csr_large_icon2

teribear teribear

Teribear opäť hýbal nielen Prahou 

Už tradičný charitatívny beh Teribear hýbe Prahou sa znovu preniesol do virtuálneho priestoru a vďaka tomu do všetkých kútov sveta. Áno, behalo sa aj v zahraničí. Sme veľmi pyšní, že najviac kilometrov – 704 – nabehal náš zamestnanec Milan Holuška.


Nápoje za 8 miliónov potravinovým bankám

Dlhodobo spolupracujeme s potravinovými bankami v Česku aj na Slovensku. V roku 2021 sme tak potrebným doručili nápoje v hodnote viac než 8 miliónov korún. 

csr_large_icon1 csr_large_icon1

svetluska svetluska

Aj my svietime pre Světlušku 

Sme tradičným partnerom Nadačného fondu Světluška Českého rozhlasu. Podieľame sa na Nočných behoch, dodávame nápoje kaviarni POTMĚ alebo osviežujeme interpretov Benefičného koncertu. 


Podporujeme LGBT+ komunitu
 
The Coca‑Cola Company sa druhý rok stala hlavným oficiálnym partnerom českého festivalu Prague Pride. V čase festivalu bol na hlavnej budove spoločnosti Coca‑Cola v pražských Kyjích vyvesený špeciálny baner s dúhovou vlajkou a motívmi tematickej kampane LoveCan, ktorá vyzdvihuje hodnoty rešpektu, porozumenia a lásky. 
231269471_1714580898734753_987997180652264792_n 231269471_1714580898734753_987997180652264792_n

POMÁHAME MLADÝM ĽUĎOM USPIEŤ A RÁSŤ


To dáš!

V rámci projektu To dáš! podporujeme sebavedomie a sebahodnotu mladých znevýhodnených ľudí formou poskytovania tréningov alebo organizovaním motivačných workshopov, ktoré zvyšujú potrebné znalosti v oblasti ďalšieho (seba-)vzdelávania, hľadania pracovných príležitostí a štartu do samostatného života. 

LOGO_TO_DAS_logo_FINAL LOGO_TO_DAS_logo_FINAL
4218

Mladých ľudí prešlo programom v roku 2021 v Česku a na Slovensku.

1000000

Ľudí osloví program vo všetkých krajinách Coca-Cola Hellenic do roku 2025

20

Zamestnancov Coca-Cola HBC pracovalo na programe v roku 2021 v rámci dobrovoľníctva

tereza

Program To dáš! je naše spoločné dieťa, ktoré v roku 2021 oslávilo 4 roky. Neustále pracujeme na jeho kvalite aj dosahu. Spoločne sme už zmenili život tisíckam detí a mladých ľudí. Je to mravčia práca, ale sme presvedčení, že má naozaj zmysel.

Tereza Maxová PATRÓNKA NADÁCIE TEREZY MAXOVEJ

Projekt vznikol v súlade s medzinárodnou stratégiou skupiny Coca-Cola HBC – Youth Empowered, ktorú sme priniesli do Českej republiky v spolupráci s Nadáciou Terezy Maxovej deťom už v roku 2017. V roku 2018 sme na spoluprácu prizvali českú pobočku Medzinárodnej federácie koučov, s ktorou sme projekt rozšírili o zameranie na študentov stredných škôl. V roku 2019 sme spolu s partnerom getCLIENTS projekt predstavili na Slovensku. Okrem zapojenia partnerov sa na projekte podieľajú aj zamestnanci. V rámci expertného dobrovoľníctva sa viac než 30 kolegov venuje prednáškam v detských domovoch alebo na školách. 

LOGO_discoverdevelopsucced LOGO_discoverdevelopsucced
icf icf
getclients getclients

michal c

Po prvom covidovom roku sa nám v roku 2021 podarilo dostať sa v rámci slovenskej organizačnej zložky do zisku. Preto mám obrovskú radosť, že sme mohli 2 % dane z príjmu asignovať neziskovej organizácii Úsmev ako dar, ktorá s nami spolupracuje spolu s GetCLIENTS na projekte To dáš! Celkovo organizácia dostane 3 642 EUR.

Michal Čubrík MANAŽÉR PRE VONKAJŠIE VZŤAHY
Banner Banner

Online kurzy od tých najlepších zadarmo

Na konci roku 2021 sme sa dohodli na strategickom partnerstve s organizáciou GrowJob Institute a so skupinou inšpiratívnych spíkrov z biznisu. Od roku 2022 tak budú mať mladí ľudia na stránke cocacolatodas.com zadarmo prístupné úspešné kurzy, ktoré ich posunú ďalej.

SME DOBRÝ SUSED 


Neustále pracujeme na dobrých vzťahoch s Prahou 14 – lokalitou pražského závodu, a Broumovskom – regiónom pramenitej vody Natura. V obidvoch regiónoch sa snažíme vytvárať spoločné projekty na podporu rozvoja kvality života a udržateľnosti. 


Naši zamestnanci sú členmi Komisie pre zapájanie verejnosti MA21 a pracovných skupín pre udržateľný rozvoj mestskej časti a klimatickú adaptáciu. Máme veľkú radosť, že sa nám spoločne v hodnotení MA21 podarilo v roku 2021 obhájiť kategóriu A. Viac o agende MA21 vo videu TU. Na podporu životného prostredia sme napríklad podporili nákup závlahových vakov alebo výsadbu stromov na území mestskej časti. V roku 2021 sme spolupracovali aj na výmene zastávkových prístreškov na zastávke Sídliště Jahodnice. Tie majú teraz reprezentatívnejší vzhľad, ale vďaka vzdelávaciemu obsahu na polepoch a informačných tabuliach slúžia aj ako prostriedok komunikácie s občanmi. V areáli nášho výrobného závodu sme namiesto klasickej retenčnej nádrže postavili systém mokrade na zadržiavanie dažďovej vody a prirodzené ochladzovanie okolia, ktorý navyše pomáha udržiavať biodiverzitu v oblasti.  

praha14 praha14

zastavky zastavky

broumovskoLOGO broumovskoLOGO

Na Broumovsku, kde máme výrobný závod NATURA, sme partnerom projektu Adaptácia Broumovska na zmenu klímy, podporujeme kultúrne akcie, ako sú Broumovské diskuse, horolezecký festival alebo Rally Sudety. csr_icon_footer csr_icon_footer