Systém Coca-Cola spouští projekt „50 míst pro dobrý skutek“, jde o součást oslav 50. výročí nápoje Coca-Cola na trhu

pomáháme, abyste i vy mohli pomáhat

50míst pro dobrý skutek 50míst pro dobrý skutek

Každých pět sekund zemře na světě jeden člověk na následky zranění. To však můžeme změnit, protože v krizových situacích zachraňují životy v 90 procentech případů lidé, jako jsme my všichni.” 

Kateřina Jarolímová Lektorka a manažerka vzdělávání Českého červeného kříže

Coca-Cola se na československém trhu objevila poprvé před 50 lety.  U příležitosti tohoto výročí se Systém Coca-Cola rozhodl spustit charitativní projekt „50 míst pro dobrý skutek“, v rámci kterého zajistí bezplatné kurzy první pomoci na 30 místech v Česku a dalších 20 na Slovensku. Cílem projektu je podpořit personál dětských domovů a pracovníky různých neziskových organizací, kteří dále pomáhají rozmanitým skupinám lidí. Absolvovat kurzy by mělo celkem až 500 zaměstnanců z neziskového sektoru. V České republice bude Coca-Cola kurzy organizovat ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a školenými profesionály z Českého červeného kříže. Na Slovensku pak běží projekt ve spolupráci s Nadací Úsmev ako dar a se Slovenským Červeným krížem.

Symbolicky za každý rok s nápojem Coca-Cola na území Česka a Slovenska zorganizujeme ve spolupráci s Českým červeným křížem jeden bezplatný celodenní kurz první pomoci akreditovaný MPSV na 50 vybraných místech na území obou států,“ uvedla Patricie Šedivá, manažerka veřejných vztahů a komunikace Coca-Cola HBC a její slova doplňuje i Jan Václav Kašpar, CSR manažer Coca-Cola HBC: „Základní myšlenka projektu vychází z předpokladu, že každý, kdo předem získá potřebné znalosti a průpravu, má v krizové situaci větší šanci zachránit život druhému člověku. Chceme touto formou podpořit personál dětských domovů, pracovníky azylových domů a zaměstnance neziskových organizací, kteří pomáhají dalším skupinám lidí, a poskytnout jim možnost osobního rozvoje v této oblasti.“

„V rámci našeho kulatého výročí jsme se rozhodli se o oslavy podělit i s těmi, kteří podporu v naší společnosti skutečně potřebují. Společně s našimi dlouhodobými partnery z oblasti neziskového sektoru Českým červeným křížem a Nadací Terezy Maxové dětem jsme se rozhodli zajistit důležité odborné dovednosti vychovatelům z dětských domovů či pracovníkům azylových domů, tak aby mohli dále pomáhat svým klientům, potřebným dětem a dospělým. Tento projekt jde ruku v ruce s naší snahou dlouhodobě pomáhat mladým dospělým, kteří v životě neměli takové štěstí jako ostatní,“ uvádí Veronika Němcová, ředitelka Veřejných vztahů, komunikace a udržitelnosti ve společnosti The Coca-Cola Company ČR/SR.

Život může zachránit každý z nás

Coca-Cola workshop první pomoci je koncipovaný jako celodenní kurz pod vedením školených zdravotníků z Českého červeného kříže. Je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a zaměřuje se především na hlavní principy a správné základní postupy první pomoci, a to jak v teoretické, tak i v praktické rovině. Účastníci budou mít možnost vyzkoušet si řadu modelových krizových situací na vlastní kůži a ověřit si své znalosti pomocí interaktivních resuscitačních loutek a vizualizací. Výuka první pomoci by měla účastníky kurzu motivovat, podpořit jejich ochotu pomoci druhým a zvýšit jejich sebevědomí.

„Velmi mě těší, že se v rámci oslav 50. výročí takového fenoménu, jakým je Coca-Cola, myslí i na projekt podporující zdraví a záchranu životů. Výuku první pomoci vnímám jako velmi potřebnou a speciálně ve sportovní branži si člověk důležitost těchto základních kroků uvědomuje. Z vlastní zkušenosti vím, že praktická ukázka první pomoci a s ní spojené sebevědomí je pro záchranu života naprosto klíčové, “ říká olympionik David Svoboda.

Každých pět sekund zemře na světě jeden člověk na následky zranění. To však můžeme změnit, protože v krizových situacích zachraňují životy v 90 procentech případů lidé, jako jsme my všichni,” uvádí lektorka a manažerka vzdělávání Českého červeného kříže Kateřina Jarolímová. „V rámci našich kurzů první pomocí se nezaměřujeme pouze na teorii, ale snažíme se účastníkům namodelovat reálné situace, do kterých se mohou dostat, aby si vše co možná nejvěrohodněji vyzkoušeli, odbourali svůj strach a zvládli pak pohotově reagovat, pokud bude potřeba, aby poskytli první pomoc v běžném životě,“ doplňuje Jarolímová z ČČK.

Partnerem projektu „50 míst pro dobrý skutek“ je v ČR i Nadace Terezy Maxové dětem, která se bude na organizaci workshopů první pomoci také podílet. „Se systémem Coca-Cola spolupracujeme na různých úspěšných charitativních projektech již delší dobu, takže jsme ani v tomto případě neváhali. Projekt „50 míst pro dobrý skutek“ zajistí vzdělání v oblasti první pomoci nejen dospělým, kteří se kurzů přímo zúčastní, ale zprostředkovaně také dětem, se kterými jsou tito lidé v každodenním kontaktu. Nakonec jde však o zdraví a bezpečí nás všech. Nikdy totiž předem nevíme, do jaké situace se můžeme dostat,“ říká k projektu ředitelka Nadace Terezy Maxové Terezie Sverdlinová.

.......

Systém Coca-Cola se charitativní činnosti věnuje dlouhodobě. Projektem „50 míst pro dobrý skutek“ mimo jiné navazuje na úspěšný projekt „To dáš!“, jehož cílem je podpořit růst a vzdělávání mladých lidí, kteří jsou určitým způsobem znevýhodnění oproti ostatním. Spuštěn byl již v roce 2017 a od jeho začátku se díky řadě vzdělávacích workshopů a motivačních tréninků podařilo pomoci v osobním rozvoji více než sedmi tisícům mladých lidí.