Tieto podmienky sa vzťahujú a upravujú podmienky všetkých zmlúv týkajúcich sa poskytovania služieb. Podmienky vstupujú v platnosť od 25. 5. 2018.