Environment
smerujeme k uhlíkovej neutralite najneskôr v roku 2040

 
Aj napriek rekordným objemom výroby a predajov sa nám podarilo celkovú uhlíkovú stopu znížiť o 2 293 ton CO2

csr_2022_graph_15 csr_2022_graph_15

Našu uhlíkovú stopu meriame a pravidelne o nej reportujeme podľa štandardov reportovania GHG, podľa ktorých ju ďalej zaraďujeme do skupín podľa pôvodov emisií – tzv. scopov. Náš miestny plán znižovania uhlíkovej stopy je súčasťou komplexnej mozaiky projektov, ktoré povedú k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality celej skupiny Coca-Cola HBC najneskôr do roku 2040.  

 

csr_2022_graph_1_sk csr_2022_graph_1_sk
csr_2022_graph_2_sk csr_2022_graph_2_sk
csr_2022_graph_3_sk csr_2022_graph_3_sk

Ako znižujeme svoju uhlíkovú stopu?


V Scope 1 predovšetkým prostredníctvom obmeny nášho vlastného vozového parku. Nadviazali sme na predchádzajúcu výmenu osobných a dodávkových vozidiel za vozidlá s alternatívnymi pohonmi. V roku 2022 sa pokračovalo v nahrádzaní vozidiel s konvenčnými dieselovými motormi s cieľom dosiahnuť ich nulové zastúpenie medzi osobnými vozidlami do konca roka 2023. Dieselové vozidlá, konkrétne modely Škoda Karoq, Octavia a Superb, nahradil hybridný CNG model Škoda Octavia TGI a plne elektrické vozidlá Škoda Enyaq.

  • Vďaka tejto zmene sme znížili naše emisie CO2 na kilometer jazdy na 115,25 g CO2/km. V roku 2021 to bolo 127,92 g CO2/km a v roku 2020 predstavoval tento ukazovateľ 142,57 g CO2/km
  • Jazdili sme úspornejšie – v priemere o 0,65 litra alebo kg pohonnej hmoty na 100 km menej ako v roku 2021. Priemerná spotreba pohonných hmôt na km predstavovala v ČR 6,09 litra nafty alebo 4,54 kg CNG na 100 km. Na Slovensku to bolo 5,72 litra a 4,29 kg CNG na 100 km.

Petr Vejdelek

Ľudia často tvrdia, že plug-in hybrid má nízku spotrebu len na papieri, tak som to v roku 2022 vyskúšal a pri dochádzaní do práce mám dlhodobo spotrebu 0,27 l/100 km. Vyžadovalo to trochu práce a sebaovládania, ale funguje to! Vďaka možnosti nabíjania v areáli nášho výrobného závodu navyše na pohonných hmotách ušetrím. Pre fanúšika motoristického športu, ako som ja, to bol zaujímavý experiment.

Petr Vejdělek Category Profitability Finance Manager

Vďaka obchodne veľmi úspešnému roku sme aj napriek efektívnemu systému plánovania jázd jazdili medziročne viac. Celkovo náš vozový park so 456 vozidlami najazdil 13 330 608 km, čo je o 12,7 % viac ako v roku 2021. Preto sme nakoniec spotrebovali 655 065 litrov (alebo kg v prípade CNG) pohonných hmôt. To je o 58 692 litrov (alebo kg v prípade CNG) viac ako v roku 2021.

Napriek tomuto nárastu najazdených kilometrov našich vozidiel sa nám podarilo v Scope 1 medziročne ušetriť 76 ton CO2, a to najmä vďaka projektu eliminácie úniku CO2 pri plnení nápojov a efektívnej práci s našimi chladiacimi zariadeniami a zvyšnými dieselovými agregátmi vo výrobe.


Cars Cars

 

V Scope 2 je zdrojom našich emisií z 99 % energia z pary, tepla a chladu dodávaných na výrobu. Paru a teplo dodávame z neďalekej spaľovne odpadu v Malešiciach. Energetické využitie odpadu je po opätovnom použití a recyklácii najvhodnejšou formou nakladania s odpadom. Napriek tomu tu naša výroba spôsobuje vznik uhlíkovej stopy, ktorá sa aj pre rekordné objemy výroby medziročne zvýšila. V Scope 2 sme preto v roku 2022 medziročne zaznamenali nárast emisií CO2 o 174 ton.

 


omerový ukazovateľ emisií CO2 na jeden liter vyrobeného nápoja však klesol na 15,6 g CO2/l. To je v porovnaní s hodnotou 16,34 g CO2 z roku 2021 výrazné zlepšenie.

Na tento trend udržiavania nízkej uhlíkovej stopy aj pri rastúcom objeme výroby reaguje interný projekt Energy TOP 20, ktorý predstavuje súbor opatrení hľadajúcich optimálne riešenia na úspory energie vo výrobe.

pollutrack_sk pollutrack_sk

 

Podľa údajov Pollutracku prevádzkovaného spoločnosťou DPD, ktorý meria jemné prachové častice menšie ako 2,5 μm (mikrometra) sú výsledky výskytu týchto častíc namerané v okolí nášho výrobného závodu dlhodobo pod denným limitom 15 µg/m3 odporúčaným Svetovou zdravotníckou organizáciou. Posledné mesačné meranie v roku 2022 ukázalo priemernú hodnotu 13 µg/m3.


 

Ukazovateľ spotreby el. energie na liter vyrobeného nápoja sa nám podarilo udržať na hodnote 0,38 MJ/l. Od roku 2008 klesol na menej ako polovicu. Čo sa týka elektrickej energie, v závode Praha-Kyje sme odobrali celkovo 105672247 MJ a v Tepliciach nad Metují 4851061 MJ. Všetka nakúpená el. energia mala certifikáciu pôvodu z obnoviteľných zdrojov.

 

Factory Factory

Lednice Lednice

Scope 3 je objemovo najvýznamnejšou skupinou zdrojov našej uhlíkovej stopy. Svoju úlohu tu zohrávajú naše chladničky, ktoré bezplatne požičiavame našim zákazníkom, a pri ich chode vzniká uhlíková stopa. Na konci roka 2022 sa nám podarilo vymeniť 48,6 % našich chladničiek za energeticky úsporné modely. Sú to inteligentné spotrebiče, ktoré pracujú o 57 % úspornejšie ako pôvodné chladničky. Celkovo sme v roku 2022 vymenili 5091 chladiacich zariadení a do ich výmeny sme investovali viac ako 4,5 milióna EUR. Výmena chladničiek ušetrila v sledovanom roku 2 210 ton CO2.


Uhlíkovú stopu ingrediencií v našich výrobkoch ovplyvňuje nielen správanie našich dodávateľov, ale aj konečné zloženie nápojov, ktoré predávame. Sme hrdí na to, že naši dodávatelia sú na ceste k uhlíkovej neutralite s nami a že výsledné zloženie predaných výrobkov v roku 2022 viedol k medziročnému zníženiu uhlíkovej stopy našich ingrediencií o 1834 ton CO2. Pri zmene tohto zloženia zohral úlohu zvýšený predaj vody a nízkokalorických variantov našich nápojov. Napríklad umelé sladidlá majú v porovnaní so štandardným repným cukrom alebo kukuričným sirupom výrazne nižšiu uhlíkovú stopu.

V roku 2022 sme s významným slovenským influencerom natočili edukatívne video o našej ceste k uhlíkovej neutralite.


Teší nás, že už aj naši dodávatelia z radov dopravcov upravujú svoje vozové parky tak, aby uhlíková stopa vznikajúca prepravou nápojov k zákazníkom mohla klesať. Okrem toho sme v minulých rokoch presunuli centrálny sklad priamo k výrobnému závodu Praha-Kyje a vďaka akvizícii výrobného závodu Natura v Tepliciach nad Metují máme zdroj pramenitej vody priamo v Českej republike. To všetko znižuje počet najazdených kilometrov pre rozvoj našich nápojov. Presťahovanie skladu nám pomáha ušetriť tisíc litrov paliva ročne. Vodný zdroj v ČR ušetril 38-tisíc litrov paliva ročne.

Najväčšiu časť uhlíkovej stopy v Scope 3 tvoria naše primárne a sekundárne obaly. Sú dlhodobo jedným z najdôležitejších tém pre našich stakeholderov, a preto im venujeme mimoriadnu pozornosť.


Naše obaly a odpadové hospodárstvo


Dáta z Českej republiky Dáta z Českej republiky Dáta z Českej republiky

V infografike vyššie je zoradených niekoľko vybraných objemov používaných obalov podľa vplyvu ich umiestnenia na trh v rámci uhlíkovej stopy. Poradie vychádza z analýzy LCA, ktorú sme vypracovali s cieľom optimalizovať produktový mix nielen z hľadiska vplyvu na celkovú uhlíkovú stopu, ale aj z hľadiska reakcie na vyvíjajúce sa legislatívne požiadavky. Analýza LCA sa vypracovala pomocou nástroja IEFU.


Všetky obaly, ktoré sme v roku 2022 uviedli na trh, boli designované ako 100 % recyklovateľné.


Obaly v kruhu


Celkovo sme v roku 2022 uviedli na trh 20 960 ton obalov. Z toho 16 603 ton v Českej republike a 4 357 ton na Slovensku. V Českej republike sa o obaly uvedené na trh stará systém EKO-KOM, ktorý v roku 2022 vyzbieral v ČR 85 % plastov a recyklovať sa podarilo 46 % plastov – zvyšok sa využil energeticky. EKO-KOM vyzbieral aj 63 % hliníka uvedeného na český trh a všetok ho dokázal recyklovať. Poplatky za starostlivosť o naše obaly dosiahli v roku 2022 výšku 55,7 milióna Kč. Sklenené fľaše sa vďaka zálohovaniu vracajú priamo k nám. Ak sú už príliš opotrebované, materiál opäť recyklujeme.

 

Na Slovensku sme pomohli zaviesť zálohový systém na PET obaly a plechovky. Už prvý rok prevádzky priniesol skvelé výsledky, keď sa recyklovalo 71 % PET obalov a plechoviek. Vďaka opcii na materiál máme navyše možnosť vyzbieraný materiál znovu vykúpiť a tým uzatvárať materiálový cyklus. Rekordná efektivita prvého roka systému zálohovania na Slovensku posilnila naše úsilie presadiť tento systém aj v Českej republike. Tu navrhujeme riešenia spolu s veľkými nápojovými spoločnosťami prostredníctvom Iniciatívy pre zálohovanie jdemeokrokdal.cz

 

iniciativa iniciativa

Design obalů a využívání recyklátu


keelclip-f-orng-6x0330-21-12-01-960x539 keelclip-f-orng-6x0330-21-12-01-960x539

Neustále přinášíme inovativní řešení při designu našich obalů. V roce 2022 jsme na trh uvedli papírový držák plechovek Keelclip, který je vyrobený z recyklovaného papíru s FSC certifikací a pomáhá nám ročně ušetřit 35 tun plastu. V rámci ekologického designu jsme pokračovali v odlehčování našich PET obalů produktů FuzeTea a Adez. Pracovali jsme také na odlehčování víček a etiket.

Ve vybraných PET obalech využíváme 100% recyklátu – to platí pro naše výrobky značek Natura a Römerquelle. Průměrně jsme recyklátu v PET využili 6,4 %. Dodavatelé našich sklenic do skleněných obalů přidávají 40–60 % recyklátu a naši dodavatelé plechovek využívají recyklátu v průměru 66 %.


Odpady v našich výrobných závodoch


V roku 2022 sa nám v závode Praha-Kyje podarilo opätovne využiť 100 % vyprodukovaného odpadu. Plast, hliník a sklo putovali na recykláciu a ťažko recyklovateľný odpad na energetické využitie. Už druhý rok po sebe sme tu „neskládkovali“. Celkovo sme tu v roku 2022 vyprodukovali 2405,55 tony odpadu. V Tepliciach nad Metují sme vyprodukovali 73,9 tony odpadu a z tohto množstva sa nám podarilo opätovne využiť 83,79 %. Nebezpečného odpadu sme v roku 2022 sme vyprodukovali 85,45 tony.

 

Celkovo sme v našich závodoch vyprodukovali len 4,05 g odpadu na liter vyrobeného nápoja. To je o 57 % menej ako v roku 2021.


Upratujeme Česko


Opäť sme sa stali hrdým partnerom akcie Upracme Česko a v roku 2022 sme v okolí nášho závodu zorganizovali hneď dve dobrovoľnícke upratovania. Pokračovali sme aj v podpore upratovacej akcie Čistá rieka Jizera.

Uklidme cesko Uklidme cesko
csr_2022_footer csr_2022_footer

Staráme sa o vodu – náš najcennejší zdroj


Ukážka mapy, ktorá je súčasťou vypracúvaných štúdií v Broumovsku. Ukážka mapy, ktorá je súčasťou vypracúvaných štúdií v Broumovsku. Ukážka mapy, ktorá je súčasťou vypracúvaných štúdií v Broumovsku.

 

Naša pramenitá voda Natura pochádza z Adršpašsko-teplických skál. Je to voda s nízkou mineralizáciou dojčenskej kvality, ktorá je vhodná na každodenné pitie. Vďaka prirodzenej filtrácii vody cez pieskovcové podložie môžeme Naturu z nášho zdroja, ktorý sa nachádza asi 120 m pod povrchom, prakticky priamo stáčať do fliaš. Tento zdroj je preto pre nás skutočným pokladom a staráme sa o to, aby sme vodu v celom Broumovsku chránili.

 

Spoločne s Agentúrou pre rozvoj Broumovska podporujeme projekt Adaptácia krajiny na klimatickú zmenu. Projekt mapuje celý región prostredníctvom komplexných štúdií a navrhuje zmeny obhospodarovanej krajiny tak, aby obnovil jej základný vodný režim a schopnosť zadržiavať vodu. Zároveň sa po realizácii týchto štúdií zvyšuje biodiverzita v regióne, znižuje sa teplota a zvyšuje sa ochrana pred povodňami. Projekt sme v roku 2022 opäť podporili grantom vo výške 250 000 Kč.


dsc-6150-removebg-preview1

V roku 2022 sme vo viacerých oblastiach pristúpili k realizácii opatrení navrhnutých v odborných štúdiách. Okrem iného to bola aj mokraď podobná tej v Coca-Cola HBC v závode Praha-Kyje. Štúdiami na adaptáciu krajiny sme pokryli už polovicu regiónu Broumovsko. Jednou z najnáročnejších úloh je pre nás komunikácia s vlastníkmi pozemkov, aby sme mohli prikročiť k vypracovaniu projektovej dokumentácie a samotnej realizácii plánov uvedených štúdií na čo najväčšom území. Práve v tejto úlohe nás podporuje Coca-Cola HBC.

Jan Školník ZAKLADATEĽ AGENTÚRY PRE ROZVOJ BROUMOVSKA

Mokraď v závode Praha-Kyje


V rámci výstavby automatizovaného skladu sme v areáli výrobného závodu Praha-Kyje vybudovali unikátnu mokraď, ktorá zbiera dažďovú vodu z plochy areálu a ročne vracia do prírody približne 12,5 milióna litrov vody. V roku 2022 vznikol v areáli mokrade vďaka grantu The Coca-Cola Foundation náučný chodník, ktorý v roku 2023 sprístupníme školám a verejnosti formou riadených exkurzií. Chodník a ďalšie opatrenia na podporu biodiverzity, ako napríklad hĺbenie jazierok, realizovala na mieste nezisková organizácia Beleco. The Coca-Cola Foundation podporila projekt grantom vo výške 70 000 USD a Coca-Cola HBC prispela sumou 20 000 EUR. Pozorovania po realizácii ukázali, že na mieste žije viacero druhov vtákov, hmyzu, obojživelníkov a vysoká zver. Medzi inými napríklad modráčik bahenný, ktorý by na pokosenej lúke nemohol prežiť.

 

Mokřad Mokřad

Vplyv našej činnosti na biologickú rozmanitosť a ekosystémy pravidelne vyhodnocujeme podľa systému Credit 360. Okrem toho sme na skupinovej úrovni vypracovali štúdiu zpracovali studii vplyvu našej činnosti na prírodný kapitál.

 

Šetríme vodou pri výrobe


aws aws

V našom výrobnom závode Praha-Kyje sme v roku 2022 odobrali 774 224 129 litrov vody z VAK a vo výrobnom závode v Tepliciach nad Metují 1 725 000 litrov z VAK a 48 308 000 litrov z vodného zdroja pre vodu Natura.

Kľúčovým ukazovateľom pri meraní efektívnosti využívania vody je počet odobraných litrov na liter vyrobeného nápoja. V tomto indikátore sme v roku 2022 dosiahli priemerné hodnoty 1,75 litra na liter vyrobeného nápoja. V medzinárodnom porovnaní ide o špičkovú hodnotu, ktorá však v dôsledku náročného výrobného mixu a zvýšenia produkcie nápojov v pohároch znamená nárast o 0,06 l/l. Spotreba vody vo výrobnom závode Kyje bola 1,76 l/l a v Tepliciach nad Metují 1,64 l/l.

Kontroly kvality vypúšťanej vody sa vykonávali v súlade s požiadavkami právnych predpisov a IPPC. Vďaka opätovnému využitiu 867 m3 vody vo výrobnom procese patríme k lídrom v starostlivosti o tento kľúčový zdroj. V roku 2022 sa nám podarilo znovu získať zlatý certifikát Alliance for Water Stewardship.

Pomáhame prírode v Prahe 14


 

Príspevok vo výške 250 000 Kč v roku 2022 využila mestská časť Praha 14 na výsadbu stromov a vybudovanie zelených striech na verejných budovách. Grant tak prispel k ochladzovaniu teploty v meste a k efektívnemu využívaniu dažďovej vody.

 

Netřesky na Základnej škole Bratří Venclíků Netřesky na Základnej škole Bratří Venclíků Netřesky na Základnej škole Bratří Venclíků

Certifikácie a udržateľní dodávatelia


V Coca-Cola HBC Česko a Slovensko máme nastavené kritériá na hodnotenie výberových konaní, ktoré obsahujú aj aspekty spoločenskej zodpovednosti. Naši dodávatelia majú povinnosť doložiť jeden z nasledujúcich audítorských správ: TCCC SGP AUDIT, Unilever URSA, SMETA 6.0, AIM-Progress, SMETA 4 Pilar, GSCP Equivalent, BSCI alebo EICC. Ak dodávatelia nemajú audítorské správy uvedené vyššie, požadujeme certifikáciu EcoVadis.

 

rfa rfa

 

RFA je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá pracuje na vytvorení lepšej budúcnosti pre ľudí a prírodu a ktorá nabáda k zodpovednému podnikaniu. Len približne 6 % kávy pochádza z fariem certifikovaných Rainforest Alliance Certified TM. Costa Coffee získala certifikát v roku 2008 nielen pre svoju kávu, ale aj čokoládu. Certifikát RFA získali aj naše ľadové čaje FUZETEA.

 

 

Ako celá skupina Coca-Cola HBC nepoužívame zložky ani prísady, ktoré sú geneticky modifikované alebo pochádzajú z geneticky modifikovaných organizmov, a to v žiadnej z 29 krajín, kde pôsobíme. Ak vás zaujíma viac: Geneticky modifikované organizmy.

Okrem certifikátov RFA a AWS uvedených vyššie u nás pravidelne prebiehajú audity v súlade s týmito environmentálnymi normami:

  • ISO 14 000/14 001 – Environmentálny manažment
  • ISO 50001 – Energetický manažment
  • GAO – Audit udržateľnosti a kvality od The Coca-Cola Company

Ďalšie značky a hodnotenia:

  • EKO-KOM Zodpovedná firma
  • SVA-SWPP – Hodnotenie zraniteľnosti a ochrana vodných zdrojov