Přečtěte si poziční dokument k tématu: Geneticky modifikované organismy

Společnost Coca‑Cola Hellenic nepoužívá složky či přísady, jež jsou geneticky modifikovány nebo pocházejí z geneticky modifikovaných organismů, a to v žádné z 28 zemí, kde působí. Vzhledem k této situaci, a protože neexistují žádné legislativní ani komerční požadavky na to, aby nepřítomnost takovýchto složek byla vyznačována na štítku, společnost tak nečiní.

Stanoviskem Společnosti je, že podporuje odpovědné používání moderních biotechnologií v rámci účinného regulačního řízení a poskytování patřičných informací o jejich používání. Použití takových technologií pro zlepšení potravinářských plodin může přinést lidstvu významné výhody a jejich jednotlivé aplikace je třeba posuzovat podle jejich předností.

Společnost Coca‑Cola Hellenic uznává skutečnost, že názor veřejnosti na používání geneticky modifikovaných složek potravin se stále vyvíjí a bere na vědomí, že diskuse o nich a přijímání těchto látek veřejností je v různých zemích na různé úrovni jak v Evropě, tak ve zbytku světa.

Jak veřejná diskuse pokračuje, Společnost soustavně sleduje situaci a je připravena revidovat a upravit svou politiku ve světle dalšího vývoje, k němuž může dojít.

Coca‑Cola Hellenic povzbuzuje rozumná a vědecky správná řešení, podporuje dodavatele a pomáhá jim v dodržování týchž norem a úrovní.